Den nye direktør for FF Skagen, sætter sig i stolen straks efter nytår

Den nye direktør for FF Skagen, sætter sig i stolen straks efter nytår

Det er islændingen Johannes Palsson, 54 år, der glæder sig til en ny udfordring som administrerende direktør for FF Skagen A/S. Han kommer til FF snarest muligt i det nye år.

I dette interview fortæller han til FF Nyt, at han ikke havde tænkt sig at skifte job, men at han blev inspireret af stillingsannoncen, da FF søgte ny daglig leder. I forvejen kendte han FF særdeles godt gennem adskillige år i branchen. Især gennem de syv år, da han var direktør for Islands største producent af fiskemel og fiskeolie, ”Sildarvinnslan hf”, som er en virksomhed med 220 medarbejdere og med regionale og internationale aktiviteter fem forskellige steder i Island, i Grønland og i USA. Igennem flere år har han handlet med FF som en af de vigtigste kunder, fortæller han.

Johannes Palsson kommer til FF fra et job som direktør ved ”Norway Sea – foods Group” i Oslo med stor international aktivitet. Han har et solidt kendskab til branchen i kraft af en alsidig, global indsigt i markedet for fisk og fiskeprodukter foruden en baggrund som direktør i enkelte andre internationale virksomheder. Han har særlig fokus på udvikling, produktion, resultatstyring og salg, og han omtales som et menneske med en grundlæggende optimistisk indstilling parret med gode strategiske evner.

Uanset sin nationale baggrund som islænding kommer han på en måde ”hjem” til Nordjylland. Han er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet, hvor hans hustru cand. merc. Elisabet Benediktsdottir de senere år har været lektor på UCN – University College Nord – Jylland. De har sammen tre voksne børn i Nordjylland og et barnebarn. Johannes Palsson og Elisabet Benediktsdottir flytter snarest til Skagen.

Forståelse
Et udtryk, som Johannes Palsson vender tilbage til flere gange i denne samtale om fiskere, virksomhed, kunder, medarbejdere og fiskeripolitik, er forståelse.

Fokus på begrebet forståelse er en afgørende forudsætning for samarbejde og udvikling.

Det er en løbende proces, fordi denne branche er i hastig og konstant udvikling. Måske i højere grad end nogen anden branche. Indenfor vores omfatter den bl.a. kampen om råvarer i et verdensmarked, der får stadig større behov for proteiner fra fiskemel og fiskeolie til både mennesker og dyr.

Analyse og dokumentation
Hvordan kan FF efter din mening møde denne udfordring?
Det vigtige for mig er først og fremmest at lære at kende virksomheden og medarbejderne rigtig godt. Vores samarbejde er fundamentet for al anden aktivitet. Dernæst lægger jeg vægt på, at vi bliver i stand til at analysere og dokumentere i højere grad end hidtil i denne branche. Vi har en med- og modspiller i det politiske liv, og her tænker jeg specielt på fiskeripolitikken og biologerne.

Er vi tilfredse med det grundlag, som de rådgiver på og tildeler kvoter ud fra?
Fiskeribiologerne erkender, at de ikke har økonomi og midler til at analysere bestandene, så godt som de gerne vil, og som de bør. Rådgivningen er derfor langtfra optimal. Det spiller en væsentlig rolle for at kunne være konkurrencedygtig, at rådgivningen kan levere det bedst mulige grundlag for realistiske kvoter.

Fiskere og forskere
Hvad kan du og FF gøre ved det?
Vi bør i øget omfang inddrage fiskerne og fartøjer, der i vort moderne samfund med en udvidet teknologi er i stand til at levere langt flere detaljerede informationer om bestandene og deres færden end andre. I den sammenhæng er det af stor betydning at satse på en styrkelse af samarbejdet Fiskere- Forskere, som, myndighederne også går ind for. Skibene i dag har adgang til talrige informationer og kan skaffe endnu flere til gavn for dem selv, producenterne, erhvervet og fiskeripolitikken.

Vi skal intensivere og systematisere i højere grad på dette område.
Betyder det flere råvarer?
Det føler jeg mig overbevist om kan blive resultatet. Dette samarbejde er i hvert fald en af vejene til, at FF kan bidrage til nye initiativer og udvikling. I forvejen har FF højnet kvaliteten og miljøet gennem flere år med omkring 100 mio. kr. i investeringer, bl.a. ved etablering af verdens første anlæg til rensning af eventuelt dioxin i fisk fra Østersøen. Denne politik med at investere i områder med kvalitet i centrum er et mål i sig selv. Jeg er sikker på, at denne strategi fortsat kan tiltrække flere leverandører med flere råvarer, når produkterne opnår endnu højere kvalitet.

Forædling og kvalitet
Det handler om forædling. Vi skal arbejde på, at forædle mest muligt af havets ressourcer på en bæredygtig måde til gavn for forbrugere overalt i verden. Kundernes krav øges samtidig. Hvordan indfrier man dem?
Det gør man ved en tæt dialog med hver enkelt kunde. I forvejen eksporterer FF til flere end 60 nationer, og FF er som bekendt i stand til i vidt omfang at fremstille produkter, som den enkelte kunde ønsker sig.

Skagen Havn vokser
Skagen Havn er officielt Danmarks største fiskerihavn i både landede mængder og værdi, og industrifiskeriets landinger udgør den største del. Ser du for dig, at den bliver endnu større?
Mulighederne er i høj grad tilstede. Jeg finder det af stor betydning, at der fortsat er en balance mellem konsumlandinger og landinger af industrifisk. De faciliteter, som Skagen Havn tilbyder med de aktuelle udvidelser af havnen, bidrager væsentligt til, at Skagen og FF fortsat vil være i stand til at tiltrække større landinger fra flere og flere nationer.

Udfordringerne er meget store og meget spændende. Det gør dette job dejligt udfordrende i samarbejde med de omkring 100 medarbejdere og bestyrelsen foruden det tætte samspil med både leverandører og kunder, understreger Johannes Palsson.

Kilde: FF Skagen Nyt
FiskerForum.com