Fiskeriet blev atter glemt af tv

Fiskeriet blev atter glemt af tv

Vi bringer her et læserbrev fra Claus Jacobsen, rådgiver i journalistisk kommunikation, bragt under Jyllands-Postens debat side.

Det er dog helt utroligt, at både ”TV Avisen”, ”Aftenshowet” på DR1 og TV 2’s ”Nyhederne” kan interviewe den nye fødevareminister alene om landbrug uden med ét eneste ord at nævne fiskeriet, som han også er politisk ansvarlig for. Fokus i tv og radio var alene på grise, burhøns, mink og miljø. Intet forkert i at stille spørgsmål om det, men set i lyset af Danmarks position på fiskeriområdet og dette erhvervs nationale og internationale betydning må det undre såre, at der overhovedet ikke blev talt om det.

Ingen er tilsyneladende klar over – heller ikke medierne – at dansk fiskeri på linje med Spanien er det største i EU, og at Danmark med 7.000 km kyststrækning har den tredjestørste kystlinie blandt EU-landene, kun overgået af Italien og Grækenland, men den længste set i forhold til befolkningstallet.

Storproducent af fiskemel
Vi er Europas – stort set – eneste producent af fiskemel og fiskeolie på basis af industrifisk, der ikke bruges til konsum, men er råvare for produktion af sunde, proteinrige kosttilskud til svin, fjerkræ og opdrætsfisk, som vi mennesker får igen i fødekæden, og med eksport til flere end 60 lande. Vi eksporterer mellem 80 og 90 pct. af konsumfisk landet i Danmark. Det hele fanges, landes og produceres i de danske kystsamfund.

Lad gå, at den nye minister endnu ikke er klædt på til at vide nok, men at de to største elektroniske medier forbigår (fiskeri-)erhvervet på denne måde, er en hån mod både erhverv og de kystnære lokalsamfund, som er afhængige af det. Det samme er de erhverv, som er knyttet til fiskeriet, smede, elektrikere, værfter m.fl.

Bør have eget ministerium
Det er også af den grund på tide, at vi igen får et rent fiskeriministerium, som vi havde engang. Kompleksiteten i erhvervet set i forhold til biologer, kvoter og EU-lovgivningen mv. har i dag den konsekvens, at den danske fødevareminister uanset hvem i en årrække alene har reflekteret på, hvad EU mener, og ikke har formået at sætte fingeren på pulsen med konkret viden og indsigt. Der er få eller slet ingen danske politiske initiativer, der fører til en aktiv fiskeripolitik i modsætning til den reflekterende og passive, som den har været alt for længe.

På tide vi igen får et rent fiskeriministerium, som vi havde engang

Forudsætningen for sunde og ordentlige fødevarer på et bæredygtigt grundlag er, at erhvervet har fornuftige betingelser og ikke omvendt. Forudsætningen for denne målsætning er en minister og et ministerium, der ikke har for travlt med både fødevarer, landbrug og fiskeri på én gang, hvorved alt for meget overlades til embedsmændene, der i sagens natur ikke kan agere på den politiske scene.