IMO smider papiret over bord

IMO smider papiret over bord

Medlemslandene i FN’s Søfartsorganisation, IMO, bør fremover acceptere brugen af elektroniske certifikater. Det er opfordringen fra IMO’s Faciliteringskomité (FAL), og dermed er vejen banet for mindre papirarbejde, bøvl og forsinkelser for skibsfarten.

Fremover skal det være nemmere at bruge elektroniske certifikater. Det besluttede Faciliteringskomitéen i FN’s Søfartsorganisation, IMO, da de fredag godkendte et sæt opdaterede retningslinjer for brugen af elektroniske certifikater.

Dansk præsentation gav stof til eftertanke

Danmark har i årevis arbejdet for at trække skibsfartens internationale regler ind i det 21. århundrede, herunder mindske papirarbejde og barrierer for elektroniske løsninger i et ellers topmoderne erhverv.

Derfor havde Søfartsstyrelsen inviteret Thomas Mørk, Vice President of Marine Standards, DFDS A/S, til at viderebringe et stærkt budskab til IMO’s Faciliteringskomité.

Hans budskab var konklusionen på et pilotprojekt, hvor Søfartsstyrelsen og DFDS A/S har afprøvet elektroniske certifikater i praksis. Projektet viste, at der kan opnås besparelser i både tid og penge, samtidig med at der ikke er væsentlige tekniske eller juridiske barrierer for at komme i gang. Opgaven består derfor først og fremmest i at skaffe en international accept af, at elektroniske certifikater på alle områder er papircertifikaterne overlegne. Det var tydeligt, at præsentation gav de mange fremmødte stof til eftertanke.

FAL-dokumentation kan nu sendes elektronisk

Overgangen fra papir til elektroniske løsninger rykkede også fremad på et andet område på mødet i Faciliteringskomitéen. Efter fem års arbejde med at modernisere FAL-Konventionen blev det godkendt, at flag- og havnestatsmyndigheder bør acceptere, at skibe fremsender den såkaldte FAL-dokumentation elektronisk – og altså ikke absolut skal udfylde papirblanketter. Ændringerne til FAL-konventionen forventes vedtaget på det næste møde i Faciliteringskomitéen i 2016, og dermed vil endnu en væsentlig byrde for skibsfarten blive lettet.