Ib Poulsen (DF) havde kaldt Fiskeriministeren i samråd
I sagen om de østjyske muslingefiskere, som Berlingske hen over weekenden har skrevet om. Fiskere der ifølge avisen igennem næsten 10 år er blevet forbigået vedr. forsøgsfiskeriet efter muslinger i Storebælt.

Ib Poulsen (DF) havde kaldt Fiskeriministeren i samråd

I sagen om de østjyske muslingefiskere, som Berlingske hen over weekenden har skrevet om. Fiskere der ifølge avisen igennem næsten 10 år er blevet forbigået vedr. forsøgsfiskeriet efter muslinger i Storebælt. Her kan man forstå deres berettiget frustration over, at det var Limfjordsfiskeren og ikke, som det burde have været, de østjyske muslingefiskere, der havde fået tilladelsen til forsøgsfiskeriet istedet.

Men som fiskeriordføreren fra Dansk Folkeparti Ib Poulsen, der har fået for vane at sidde på bagkant af sagerne efter Fiskeriministeren og derefter i bedste valgkampstil og gerne som den forurettede part, fremfører sine klagepunkter i et samråd, hvor det gerne handler om manglende informationer fra ministerens side.

Vi ser på den ene side en minister, der er irriteret over hele tiden at skulle forbi oppositionen med sin fiskeripolitik. En politik der ikke er kommet i mål, siden Dansk Folkeparti i fiskeripolitiske spørgsmål, har stået last og brast med Enhedslisten, det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet samt Alternativet. Et Dansk Folkeparti der ikke som forventet er på trekløverregeringens side, som det støtteparti de retteligt burde være, men istedet lader sig forføre af oppositionen.

På den anden side ser vi en Ib Poulsen (DF) der som fiskeriordfører syntes sin magt styrket, efter at være gået sammen med ovennævnte partier, men som stadigt savner fiskeriministerens ydmyghed overfor Poulsen, der istedet bliver henvist til »skammekrogen« gang på gang, efter kontroverser i de fiskepolitiske spørgsmål og derfor enten må se sig forbigået af sin egen partitop eller også mere ydmygende af en mere skarp fiskeriminister i Eva Kjer Hansen.

Journalister fra Berlingske har bragt muslingesagen frem i offentlighedens lys, hvilket har medført et hasteindkaldt samråd (som kan ses her) »om storfiskeres adgang til forsøg med muslingefiskeri«. Et samråd indkaldt af Ib Poulsen (DF).

Onsdagens haste-samråd var ingen undtagelse og resultatet var nærmest forudsigeligt, for som man flere steder har skrevet i pressen i dag, så er Dansk Folkeparti (Ib Poulsen Fiskeriordfører DF) efter mødet ikke afvisende overfor at udtrykke mistillid til fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Intet nyt under solen her og ja den har vi vist også hørt før.

Ministeren fra Fiskeriet, stod på samrådet fuldstændigt fast på, at der har manglet gennemsigtighed i ansøgningerne om adgang til forsøgsfiskeriet generelt, men at der i efteråret blev indført nye betingelser af Fiskeristyrelsen, som nu skulle have givet alle lige adgang.

linjen syntes klar fra Eva Kjer Hansen’s side, for under hele Samrådet gentog hun flere gange, at det nye regelsæt, som hun selv var arkitekt på i efteråret og som sidenhen blev forelagt fiskeriordførerne i marts måned, ikke kunne betragtes som andet end en administrativ opgave i Fiskeristyrelsen, og derfor ikke var underlagt de samme regler om orienteringspligt til fiskeudvalget, som andre beslutninger.

Eva Kjer Hansen fik tilbage i februar en »stor« næse for at have trukket de skærpede kvoteregler for fiskeriet af muslinger og østers i langdrag. DF’s Ib Poulsen beskrev dengang næsen som et »gult kort«. Måske ændre Dansk Folkeparti og Ib Poulsen det »gule kort« næste gang til et »rødt kort«. Man ved det ikke og da slet ikke når man har med Dansk Folkeparti at gøre.