Hvorfor er skrubben født skeløjet

Hvorfor er skrubben født skeløjet

Som en helt lille larve, svømmer skrubben lystigt rundt som en lille fisk, med øjenene på hver sin side af hovedet, ganske som man ser det hos andre helt normale fisk.

Men undervejs sker der noget besynderligt og mystisk, kroppen begynder at tilte og øjet starter en længere vandring fra den ene side af hovedet til den anden. Når denne forvandling er tilendebragt, ligger fisken nu fladt ned, med en hvid underside og en spættet overside samt øjnene på samme side. Skrubben har nu fået sit kendte og meget karakteristiske »skeløjede« udseende.

I fagsproget kaldes dette en metamorfose (på græsk betyder det forandring) og en forandring her, kan kun kaldes total. Det svarer nogenlunde til det der sker indenfor Zoologien med blandt andet de helt små haletudser, der bliver til frøer der hopper på land eller en larve der fra puppen pludseligt frigør sig og bliver til et insekt der kan flyve.

Ny forskning har fundet forklaringen på, hvorfor øjnene på skubben flytter sig og hvorfor den ligeledes får forskellig farve på hver side. Det er simpelthen lyset som styrer øjets vandringen og pigmenteringen hos skrubben, der dog får god hjælp af proteinet Rhodopsin, som findes i skrubbens skin. Når lyset rammer dette protein, frigør det vitamin A. Og eftersom skubben tilter mere og mere, får skinnet på den side der vender op, mest lys, fortæller forsker fra det nationale ernærings- og sjømatsforskning i Norge Kristin Hamre.

Hamre forklarer videre at øjet på undersiden gradvist trækkes mod oversiden, netop pga. vitamin A, men at det stadigt er usikkert, hvad der starter denne proces og hvornår.

Resultatet af undersøgelsen er netop offentligtgjort på tidsskriftet Nature Genetics og du kan læse hele rapporten her med forskningen omkring den japansk flynder (engelsk)