Hvor er retssikkerheden for fiskerne når myndighederne bare trækker sagerne ud

Hvor er retssikkerheden for fiskerne når myndighederne bare trækker sagerne ud

I det seneste nummer af Fiskeri Tidende stiller Danmarks Fiskeriforening sig stærkt kritisk overfor den seneste udsættelse af retssagen i Østre Landsret. Hvor tre fiskere er under anklage for at have fisket ulovligt i de lukkede områder i Kattegat.
Endnu en gang må de fiskeskippere fra Gilleleje, der enten har fået dom i sagen eller er tiltalt i sagen, for at fiske ulovligt , vente på at få sagen afgjort . Advokaturchef Helle Just Christensen, som er anklagemyndighedens repræsentant i Østre Landsret, oplyser at der tidligst den 20. marts vil ske nyt i sagen.

”Det er nedladende over for fiskerne, at man gang på gang udskyder retssagen. Der er tale om
mennesker, der driver et erhverv, og som må leve med en stor usikkerhed om deres fremtid, og derfor har de krav på at få en afklaring så hurtigt som muligt,
” siger direktøren for Danmarks Fiskeriforening, Niels Wichmann.

Det er et paradoks med de mange udsættelser, og skal ses i lyset af at Danmarks Fiskeriforening allerede tilbage i 2009 fik lavet et juridisk vurdering fra Kromann og Reumert, der bekræftede at lukningen af området i Kattegat, strider mod EU-Retten. Derfor opfordres der igen til at sagerne mod fiskerne indstilles.

Det er Rigsadvokaten der forestår udrednings opgaven. Sagen cirkulerer i øjeblikket rundt mellem embedsmænd i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Herefter kan der komme en behandling af sagen i et specielt juridisk fagudvalg, hvor repræsentanter fra flere ministerier kan give deres besyv med. Så en afslutning af sagen kan derfor have lange udsigter.