»Hvad har du gang i Jensen« – skal hele fiskeflåden nu have kameraer?

»Hvad har du gang i Jensen« – skal hele fiskeflåden nu have kameraer?

Der findes åbenbart en køreplan i fiskeriministeriet, der trods udmeldinger om, at det kun er højest 15 fartøjer i jomfruhummer fiskeriet i Kattegat, der vil blive pålagt elektronisk Monitorering (red. kameraovervågning). Men nu pludselig er udvidet til over en tre-årig periode, at omfatte helt op til 100 fartøjer i det øvrige fiskeri.

»Hvad har du gang i Jensen«
Ja – det er derfor måske et meget godt spørgsmål til en fiskeriminister, der mere og mere minder om en minister der iført grønne støvler og rød halsklud, nu interagerer mere med »bevar mig vel organisationerne« (Miljøorganisationerne) end med det erhverv, som han egentlig er minister for og dermed også har ansvaret for.

Trods kraftige protester mod kameraovervågning fra fiskeri-erhvervets side. Et erhverv der med flere store protestmøder og afholdte dialogmøder, samt endnu flere gode argumenter, sagligt og demokratisk fra fiskerne og deres organisationer side, har forsøgt at overbevise Mogens Jensen som fiskeriminister, at fiskerne ikke ønsker kameraovervågning. Så trumfer den grønne minister alligevel hele branchen, med afsæt i det der bedst kan betegnes som en totalitær beslutning, har ministeren lukket al fornuft ud og alene, med de grønne organisationers velsignelse, bestemt at kameraovervågning er løsningen på alle problemer i fiskeriet.

Men hold da op for en beslutning, der med en Fiskeristyrelse siddende for bordenden, som dem der skal genneføre kameraprojektet for ministeren. En styrelse, der sammen med en styregruppe bestående af Danmarks Naturfredningsforening, WWF, Greenpeace og OurFish skal gennemføre beslutningerne om kameraovervågningen af dansk fiskeri.

Hvilket skriger til himlen, at lade komplet uvidende interessenter, som ovenikøbet er erklærede modstandere af en ellers fornuftig og bæredygtig certificerede udnyttelse af vores fælles farvande. Stik imod fiskerne egne og deres organisationers ønsker, om at virke i et erhverv til alles bedste og ikke mindst samfundets.

Fiskernes organisationer brilliére ved sit fravær i styregruppen
FiskerForum.dk har opsnappet et internt notat, hvori det fremgår at Danmarks Fiskeriforening ikke deltager i styregruppe-arbejdet under Fiskeristyrelsen. Trods en indbydelse til medvirken i denne styregruppe, har både DFPO, DPPO, MID DSA og FSK valgt at takke nej og står derfor udenfor, med et aktivt valg til ikke at have indflydelse på udviklingen af den Elektroniske Monitorering af dansk fiskeri. En strategi, som for FiskerForum.dk virker helt uforståelig og meget uengageret – man kan ikke tie et problem ihjel. Kun ved aktivt at gå ind i kampen, kan man afdække de helt åbenlyse problemstillinger, som en kameraovervågning giver. Problemstillinger, som de grønne organisationer end ikke ser eller overvejer, da det ligger langt fra deres i forvejen noget indskrænkede og godtroende forestilling om dansk fiskeri.

Uagtet at fiskeriets organisationer ikke deltager i styregruppen, så har Fiskeristyrelsen alligevel afholdt første møde den 28. februar 2020. Hvilket også vidner om en ikke tidligere set egensindig og egenrådig indstilling til erhvervet. Der med afholdelse af styregruppemødet uden de parter, fiskere og organisationer, der bliver mest berørt af beslutningerne. De var bare ikke med. Hvad værdi kan man tillægge beslutninger, taget af deltagere uden tilknytning direkte til det erhverv, der nu skal underlægges styregruppens beslutninger. Det er bare ikke holdbart for et demokratisk system.

Et eksporterhverv lægges i knæ
Med Covid-19 på agterdækket af vores fiskerflåde og en virus der nu også får stadig større indflydelse på eksporten af fiskens og skaldyrenes frie bevægelighed landene imellem. En krise, for ét af Danmarks helt store eksporterhverv, fiskeriet, der vil resultere i ekstremt store økonomiske øretæver til branchen med vidtgående konsekvenser. Trods dette, så har man stadigvæk til gode, at høre fiskeriministerens stemme, der med udspring i situationens alvor, spoler kravet om kameraovervågning tilbage og løsner det stramme bureaukratiske greb om fiskeribranchen, så fiskeriet og følgeindustrierne kan komme helskindet igennem krisen.

Men indtil videre, ser det ud som en helt igennem følelseskold og utilnærmelig Mogens Jensen, giver stort i det store eksporterhverv, der nu mere end nogensinde virkelig trænger til opbakning fra politisk hold.

»Så – hvad har du gang i Jensen – kom nu ind i kampen for fiskeriet«. For med dansk enegang i Europa omkring elektronisk Monitorering af fiskeriet, og trods kolossal modstand fra de implicerede fiskere selv mod samme, så har vi desværre ikke dén fiskeriminister som Danmark og fiskerne fortjener lige nu.

Skriv et svar