Hunde- og kattemad med proteinrige blåmuslinger

Hunde- og kattemad med proteinrige blåmuslinger

Når vi i fremtiden skal fodre vores kæledyr, hunde og katte, kan det være med en udsøgt og velsmagende »Gourmet De Fruits De Mer« eller mere mundret og dansk »En skaldyrs Gourmet-ret, bestående af protein-rige blåmuslinger.

Det skal et nyt ambitiøst projekt undersøge mulighederne for, at bruge blåmuslinger som råvare til produktion af hunde- og kattemad. Samtidig vil det have en positiv effekt på vandmiljøet i de danske fjorde.

Projektet er et samarbejde mellem den danske foderproducent Kingsmoor Petfood, Blå Biomasse og Aarhus Universitet.

Kingsmoor bruger hovedsageligt råvarer fra de nordiske lande og har en interesse i at finde nye lokale og bæredygtige råvarer. Muslinger som ingrediens i hunde- og kattemad vil føre til nye og unikke produkter, som passer godt ind i virksomhedens madkoncept New Nordic Kitchen for Pets. »Vi ser en spændende mulighed i at anvende muslingeprotein som råvare for forskellige petfood produkter. Projektet er helt i tråd med vores værdier og nordiske profil. For os er det afgørende at bruge råvarer fra nærområdet. På den måde støtter vi også en bæredygtig udvikling,« fortæller Bent Ransborg, grundlægger af Kingsmoor Petfood.

Nye produkter med muslingeprotein kan allerede være på hylderne inden for 6R11;12 måneder, men først vil Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab dokumentere effekterne af at bruge muslinger til foderprodukter. »Det skal først undersøges hvilke egenskaber muslinger har til brug for udviklingen af hunde- og kattemad, og det arbejde er i gode hænder hos forskerne på Aarhus Universitet,« siger Bent Ransborg.

Positiv miljøeffekt

Opdræt af muslinger kan ses som et virkemiddel i forbindelse med opsamling af næringsstoffer fra de danske fjorde, og i Limfjorden vil det medføre en stor positiv miljøeffekt, f.eks. bedre sigtbarhed i vandet. Der er et stort potentiale i at udvikle storskala muslingeproduktion i Danmark, herunder også nye arbejdspladser. »Ved at arbejde med muslinger opnår vi en lang række fordele, både for miljøet og for den cirkulære økonomi. Derudover er muslinger en bæredygtig proteinkilde, som kan høstes og forarbejdes til brug i f.eks. hunde- og kattemad,« fortæller Klaus Astrup Nielsen, strategi- og innovationsdirektør i Hedeselskabet og bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S.

Projektet består af et partnerskab mellem Kingsmoor Petfood A/S, Blå Biomasse A/S og Aarhus Universitet.  Kingsmoor Petfood er en dansk producent af hunde- og kattemad med eksport til bl.a. Norge og Sverige. Blå Biomasse er etableret af Hedeselskabet med formål at udvikle muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. For Aarhus Universitet passer projektet godt ind i bestræbelserne på at skabe grundlag for rentabel produktion af miljømuslinger til gavn for både erhverv og samfund. Projektet har fået støtte fra »Blå Vækst – Optimering af havets afgrøder« finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og administreret af Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM).