Hollandske flyshootere mistænkes for kvotesnyd

Hollandske flyshootere mistænkes for kvotesnyd

Hollænderne har kun kvoterettigheder til 19 tons torsk og 3 tons kuller i Skagerrak, noget som danske fiskere mener de for længst har opfisket.

Formanden for Hirtshals Fiskeriforening Niels kr. Nielsen fortæller til Fiskeri Tidende,* ”det er forfærdeligt at se, at der ligger fem højeffektive hollandske fartøjer og flyshooter fisk, som de efter al sandsynlighed, ikke kan have rettigheder til.”*

Formanden var også fremme med kritikken for et par uger siden over de mængder af torsk og kuller hollænderne fanger. Mistanken går på, at hollænderne skriver torsk og kuller fanget i Skagerrak på fangstrapporten, selvom de vitterligt er fanget i Nordsøen. Derfor har de danske fiskere nu bedt den danske fiskerikontrol, om at holde et ekstra godt øje med hollænderne og skærpe kursen overfor dem.

I første omgang blev NaturErhvervstyrelsen sat på sagen og Mik Jensen fra NaturErhvervstyrelsen påpegede overfor Fiskeri Tidende, at man var opmærksom på problemet, og man var klar med et øget fokus på området.

Kort tid efter forsvandt de hollandske fiskefartøjer fra området, men de er nu tilbage i samme antal som før, fortæller formanden for Hirtshals Fiskeriforening. Han håber nu, at der igen vil blive gjort noget ved problemet. Der har længe været talt om, at de hollandske fiskere opføre sig som om de har frit spil og kan gøre hvad de vil, hvilket har skabt stor irritation blandt de danske garnfiskere fra blandt andet Thorup Strand, som har været værst ramt af problemet. Da hollænderne fortrinsvis fisker der hvor Thorup fiskerne sætter deres garn.

De hollandske fiskere mistænkes for kvotesnyd

Blandt fiskerne hersker der ingen tvivl om, hvordan kontrollen ville handle, hvis de havde mistanke om en dansk fisker, der fiskede henover grænsen mellem Skagerrak og Nordsøen, uden de fornødne kvoter. Han ville blive stoppet øjeblikkeligt af fiskerikontrollen. Så hvor er de henne nu?