Hollandske bomtrawlere i Hvide Sande Havn

Hollandske bomtrawlere i Hvide Sande Havn

Rødspætte fiskeriet har trukket flere fremmede skibe til Hvide Sande, da fiskeriet næsten foregår lige ”vest for molen”.
To Hollandske skippere, har med deres ombyggede Hollandske bomtrawlere til trawl søgt mod Hvide Sande Havn, da fiskeriet her foregår tæt på land og derfor ikke kræver de lange, økonomisk krævende fangstrejser med dertil hørende øget omkostninger og brændstofbrug.

SC 45 Marutje Keuter og SC 35 Jacob Senior, begge fra Urk i Holland, har på grund af de seneste års krisetid i Hollandsk fiskeri (Den Hollandske flåde er nærmest halveret de senere år) skiftet til tyske numre. Fiskeskipper Tieman Korf på Marutje Keuter fortæller at krisen heller ikke er gået helt uden om dem, da de har været tvunget til at sige farvel til to trawlere i rederiet, så antallet af fartøjer nu i alt er nede på fire stykker, mod normalt seks trawlere.

Glæden over fiskeriet af rødspætter og glæden over de korte fangstrejser, er umiskendelig samt tilfredsheden med forholdene på Hvide Sande Havn og især servicen i havnen, får smilet frem på skipper Korfs ansigt.

Selv om priserne er presset for tiden og selv om man derfor er nødt til at losse direkte over i lastbiler, som fragter fangsten til auktionen i Holland og dermed til bedre priser, har man i Hvide Sande Havn fundet et godt udgangspunkt i Danmark.

FiskerForum.com