Høring – fangst av kongekrabbe i 2011/2012

Fiskeridirektoratet sender forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 °Ø på høring. Høringsfristen er 17. mars.
Fiskeridirektoratet sender forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 °Ø på høring. Høringsfristen er 17. mars.