Helnæs Bugt: Muslinge-rev kan give nye levesteder for fisk
Muslinge-rev er attraktive for mange fisk, fordi revene både giver ly og indeholder skjulesteder samt føde. Foto: DTU

Helnæs Bugt: Muslinge-rev kan give nye levesteder for fisk

Det er kendt at muslinge-rev giver fisk og fiskeyngel gode muligheder for at skjule sig og finde føde. Men hvilke fisk har især og særligt gavn af muslinge-revene. Det undersøges nu af DTU Aqua, Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) og Helnæs Bugt Fiskeriforening i fællesskab.

DTU muslingeundersøgelse i Helnæs Bugt

Muslinge-rev er attraktive for mange fisk, fordi revene både giver ly og indeholder skjulesteder samt føde. Men mange steder i de danske kystnære områder mangler der i dag naturlige rev, blandt andet fordi muslinge-rev skades af iltsvind eller er blevet fisket op.

For at genskabe naturlige muslinge-rev i Helnæs Bugt på Fyn blev der i en årrække omkring 2010 udlagt blåmuslinger på havbunden. Helnæs Bugt Fiskeriforening har på det seneste fået Helnæs Bugt beskyttet lovmæssigt imod muslingeskrab. Der er derfor i dag tætte forekomster af blåmuslinger på havbunden mange steder i bugten.

Disse nye muslinge-rev undersøges nu af lokale fiskere samt DTU Aqua sammen med tre studerende fra Frankrig, Holland og Grækenland.

Helnæs Bugt undersøges for muslinge-rev

Undervandskameraer har kortlagt biodiversiteten
Til undersøgelsen er der brugt kameraer til at kortlægge forekomsten af fisk på muslingerevene og på bar havbund uden muslinger. I april og maj måned 2019 blev der sat rammer monteret med to kameraer ud i den sydfynske Bugt ud for Faldsled. I alt blev der udsat kameraer 120 gange. Hver kamera-ramme filmede i mindst én time for at illustrere livet ved havbunden på den præcise lokalitet. Der var tale om stereo-kameraer, som optager fra to sider på samme tid, hvilket betyder, at man kan afstandsbedømme og derved bestemme størrelsen på hver fisk. Kameraerne var udstyret med en agn bestående af 500 g sild skåret i stykker for at lokke fiskene ind foran linsen.

Optagelserne foregik på 8 meter vand og igen på 1,5 meters dybde og man forventer at resultaterne ligger klar inden for et års tid.

De udenlandske studerende, som indgår i projektet, har lavet en film, der viser deres arbejde i og ved Helnæs Bugt.