Linefiskeri på mindre båd

Linefiskeri på mindre båd

Se hvordan linefiskeri foregår når der kun er en perosn til at hale fiskene ombord.