Havets fjende nr. 1 Plastik, har skabt bredt politisk samarbejde
Alle Folketingets partier er enige om, at mindre plastik skal gå til spilde, og at plastik skal indgå i et cirkulære kredsløb. Det er aftalt at styrke det politiske samarbejde om plastik.

Havets fjende nr. 1 Plastik, har skabt bredt politisk samarbejde

Alle Folketingets partier er enige om, at mindre plastik skal gå til spilde, og at plastik skal indgå i cirkulære kredsløb. Det er aftalt at styrke det politiske samarbejde om plastik.

Mere plastik skal genanvendes, mindre skal gå til spilde, og mindre skal ende i naturen. Trekløver-egeringen (Venstre, Liberal Alliance og De Konservative) er enig med alle Folketingets partier, lige fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, om at styrke det politiske samarbejde om en national plastikindsats.

»Nye miljøudfordringer kræver nye måder at samarbejde på politisk. Vi har nu aftalt at styrke samarbejdet om plastik på tværs af alle de politiske partier. Partierne er enige om, at det kræver en solid indsats og et markant politisk fokus at stoppe plastikforurening og fremme cirkulær økonomi. Jeg er derfor glad for, at alle partier bakker op om at samarbejde de næste fire år,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen præsenterede sin »Plastik uden spild« i december. Den samarbejdsaftale, som netop er indgået, medfører bl.a. et øget fokus på bæredygtigt design af plastikemballage, reduktion af forbruget af kildevand på flaske samt styrket viden om mikroplast. Aftalen fastlægger også, at parterne løbende skal drøfte reduktion af plastikforurening, mere genanvendelse og cirkulær økonomi.

Læs aftaleteksten her