Havbiologer sparker forhøjelse af tobiskvoten i arbejdsudvalg

Havbiologer sparker forhøjelse af tobiskvoten i arbejdsudvalg

Man kan kun måbende se til, at Danmarks nye selvbestaltede overklassemennesker biologerne – folk der alene vide og for hvem alle andre er klasser langt under, bestemmer hvorledes virkeligheden ser ud.

Teoretikere og talgymnaster, der intet praktisk liv og erfaring har haft, men udelukkende har siddet på deres flade røver og læst sig til klogskab og ondskabsfuldheder, overfor et erhverv, der gennem et slidsomt og virkeligt liv, har tilegnet sig mange års erfaring med deres fiskeri og omgivelserne omkring dette.

Flere fiskere, som FiskerForum har talt med, er direkte i oprør over måden, hvorpå, henvendelser fra fiskerierhvervet bliver behandlet og fuldstændigt tilsidesat på, uden ordentlig begrundelse.

Hvad er det, der i dagens Danmark gør disse mennesker til de eneste, man fra politisk hold lytter til. Folk der har så meget lim på sædet, at man ikke kan rykke dem en meter, folk der har så meget vat i ørerne og i hovedet, at de ikke lytter til modargumenter, folk der ikke vil indse, at når garvede fiskere med mange års erfaring, fortæller at tobisen vælter op af vandet i mængder man ikke har set længe, blot vender det døve øre til og derudover virker fuldstændigt ligeglade med fiskeriet.

Er det i samfundets interesse, at vi har så enfoldige eksperter, der helt uimodsagt kan skalte og valte med et helt erhverv, efter deres eget forgodtbefindende. Det er på tide, efter manges mening, at skeen bliver taget over i den anden hånd, og en mere fornuftig og afbalanceret rådgivning kommer på banen. Biologernes måde at håndtere forvaltningen på virker ikke og kan kun på sigt skabe anarki i et erhverv, der nu har fået nok.

Møde med den danske forskningsinstitution for fiskeri DTU Aqua og repræsenter fra Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Marine Ingredients Denmark, havde mandag afholdt møde om tobis situationen. Biologerne afviste den ønskede forhøjelse. DFPO går i stedet nu efter EU kvotefleksibilitet, hvor man kan overføre kvoter fra 2016 til 2015, noget fødevareministeren kan beslutte suverænt, uden beslutningen skal ind over EU først. Det bliver spændende at se om erhvervet nu også har en **”fiskeriminister”**.