Hanstholm Havns nye bagland forventes klar til september
Hanstholm Havn forventer at det nye 135.000 m2 store baglandsområde står klart i efteråret 2020

Hanstholm Havns nye bagland forventes klar til september

Men allerede nu har to firmaer meddelt, at man har byggeplanerne klar og egentlig kun venter på at de 135.000 m2 må bebygges, skriver Thistedposten.dk

Danmarks største fiskemels- og fiskeoliefabrik FF Skagen samt Egersund Trawl var blandt de første firmaer til at lægge billet ind på arealerne og begge glæder sig til at indtage området, der blandt andet får en ny 350 meter lang kaj, og en vanddybden på 11 meter.

Thistedposten skriver videre, at FF Skagen glæder sig til at få lossefaciliteterne flyttet til den nye kaj på en 40.000 kvadratmeter stor grund lige ud til den nye dybvandskaj. Direktøren Johannes Palsson supplerer med, at fabrikken er aftagere af store mængder industrifisk, som specielt tobis og brisling, til fabrikkens produktion af fiskeolie og -mel. FF Skagen ser frem til en vanddybde på 11 meter, så man kan tage imod endnu større fartøjer i Hanstholm end tidligere. »Så Vi går i gang straks havnen giver grønt lys med byggeriet af et losseanlæg, som skal stå klar til vintersæsonen 2020-21,« forklarer direktøren overfor Thistedposten.dk.

Egersund Trawl med Kasper Thomsen, har ligeledes sat sig på en stor del af det nye baglandsområde, ca. 4000 kvadratmeter, hvor det er planen, at en ny trawlhal på 30 x 60 meter skal bygges ud mod den tidligere østmole, Pier 6. Byggeomkostningerne her vil formentlig her  beløbe sig til mellem 8 og 10 millioner kroner.

Så når datoen runder torsdag den 1. september 2020, vil Hanstholm Havn med stor sandsynlighed være færdige med baglandsarealerne, hvor også andre firmaer nu har mulighed for at etablerer sig, som FF Skagen og Egersund Trawl agter at gøre.