Værste resultat i flere år for dansk producent af skaldyr

Værste resultat i flere år for dansk producent af skaldyr

Vilsund Blue A/S i Nykøbing er et danskejet selskab med hollandske kapitalinteresser bag, der siden begyndelsen af sommeren 1986 har oparbejdet én af Europas mest moderne virksomheder indenfor muslingeindustrien. Selskabet havde sidste år en væsentlig nedgang i resultatet ifølge deres årsregnskab, men har dog fortsat en stabil egenkapital på over 100 mio. kroner.

Blå musling

I ledelsesberetningen bemærkes ingen usædvanlige forhold, som årsag til nedgangen i væksten, udover en utilfredsstillende tilgang af muslinger. Muslinger som også er selskabets væsentligste råvare og dermed også selskabets helt afgørende og aller største driftrisiko.

Råvare-adgangen er som andre steder også her underlagt restriktioner fra de offentlige myndigheder, som det nævnes i ledelses-beretningen, så har en øget konkurrence fra udlandet også haft en negativ indflydelse på prissætningen. Sammenholdt med selskabets aktiviteter i udlandet, hvor afregningen oftest foregår i fremmed valuta som pund og dollars, har dette også været en medvirkende årsag til et ikke helt så tilfredstillende resultat i selskabet.

I det hele taget var 2019 ikke året for Vilsund Blue, der med fyringer og milliontab også kunne tilføje manglende råvareforsyning til årsagerne til den manglende indtjening der samlet beløb sig til 3,3 mio kroner, mod 4,9 mio året forinden.

Direktør Tjørnlund Mattesen har i pressen været ude med årsagen til det mindre gode resultat, hvor han forklarer at én af disse har været et råvareproblem, som man desværre endnu ikke helt har den endelige forklaring på, udover at væksten på muslingerne har været mindre. Noget der forsøges forklaret med en højere vandtemperatur, men som direktøren selv er inde på, modsiges af en østers-produktion, der ikke i samme grad ser ud til at være påvirket af det samme varme vejr.

Årets resultat anses for at være utilfredsstillende og direktøren mener ikke udviklingen umiddelbart kan vendes i 2020, men man prøver at få så mange muslinger igennem produktions-apparatet som overhovedet muligt, så udviklingen kan vendes.