Håndhævelse af reglerne om landingsforpligtigelsen

Håndhævelse af reglerne om landingsforpligtigelsen

Fiskerne har nu haft god tid til at omstille sig til den nye virkelighed med landings-forpligtigelsen i det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Både blandt fiskere og myndigheder har der været brug for en periode til at vænne sig til de ændrede regler og de praktiske udfordringer for fiskeriet. Den store omvæltning har berettiget en forholdsvis lang indkøringsfase med vejledning og information til fiskerne. Men som det var tilfældet i de fiskerier, hvor landingsforpligtigelsen trådte i kraft tidligere end 2016, må der også i det demersale fiskeri komme et tidspunkt, hvor vejledning om de nye regler afløses af pligten til at følge selvsamme regler.

Reglerne håndhæves Dette tidspunkt er nu kommet, og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil fra 1. maj 2017 nu også kontrollere og håndhæve de EU-regler, der er klarhed om, for det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det betyder dog ikke, at alle de nye regler vil blive håndhævet, og at selv den mindste overtrædelse vil føre til bøde. Der er fortsat enkelte regler og praktiske situationer, som giver anledning til tvivl, som vil komme fiskerne til gode. Kontrol i andre lande Danske fiskere bør behandles på samme måde som fiskerne i vores nabolande. Derfor følger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen også med i, hvordan andre medlemslande håndterer forbuddet mod udsmid og tilhørende regler. Vejledning og information af fiskerne vil fortsat være i højsædet, men sker der bevidste overtrædelser af reglerne, kan fiskerne forvente at blive mødt med mere end blot en venlig henstilling og en løftet pegefinger. Reglerne, der håndhæves, er: – Landingsforpligtigelsen (ulovligt udsmid). – Kravet om logbogsregistrering af fangst træk for træk i alle fiskerier i alle farvande og for alle logbogspligtige fartøjer. – Kravet om, at fisk henholdsvis over og under mindstereferencestørrelse om bord på fiskefartøjer opbevares adskilt. – Ulovlig afsætning af fisk under mindstereferencestørrelsen. Point fra 2017 Smides der fisk ud i strid med landingsforpligtigelsen, vil det blive betragtet som en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Ud over en bøde kan en sådan overtrædelse føre til point med risiko for, at fiskerilicensen inddrages i en periode. Vejledninger til landingsforpligtigelsen i forskellige fiskerier Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udarbejdet 3 vejledninger til landingspligten for – Fiskeri af demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. – Fiskeri i Østersøen. – Fiskeri af pelagiske arter og industriarter. Af fiskerikontrolchef Mik Jensen