Grønlandsk fiskeriorganisation mener der fiskes for hårdt indenskærs

Grønlandsk fiskeriorganisation mener der fiskes for hårdt indenskærs

KNAPK, der er fiskernes og fangernes organisation i Grønland erkender nu, at der fiskes for hårdt på den kystnære hellefisk.

Istedet opfordre formanden for KNAPK Henrik Sandgreen, at man nu følger den biologiske rådgivning og sænker kvoterne. En opfordring der også lægger sig tæt op ad Naturinstituttets nye anbefalinger for hellefiskekvoterne.

Baggrunden er at både hellefiskebestanden og størrelsen på fiskene nu falder i de kystnære områder omkring Diskobugten, Uummannaq og Upernavik.

Til Knr.gl siger formanden Henrik Sandgreen, »Det er ikke så mærkeligt, da der indhandles mange små hellefisk og det har vist sig meget svært at skabe sammenhæng mellem de videnskabelige undersøgelser og fiskernes egne vurderinger,« forklarer han videre. Han mener tiden er inde til at ændre tingene, specielt efter de nye anbefalinger opererer med et fald på optil 20 procent af hellefiskekvoten i Diskobugten. »Der er naturligivis ingen tvivl om, at man kan komme tæt på det anbefalede. For vi kan se, at man kan løbe tør for fisk med de nuværende kvoter med det stigende fiskeri og som følge deraf, også har øget antallet af fiskere og fartøjerne samtidig også er blevet langt bedre og hurtigere,« pointerer formanden.

Så tidligere tiders høje indenskærs hellefiskekvoter, hvor Naalakkersuisut nærmest pr. tradition løftede kvoterne i forhold til det anbefalede, er nu fortid. KNAPK mener nu ikke længere, at det er passende at uddele så mange licenser til fiskeriet af hellefisk, især ikke når kvoterne i forvejen er begrænsede.

Til Knr.gl slutter fiskernes formand af med, »hvis de, som driver et ansvarligt fiskeri ikke skal rammes negativt, er det helt forkert, at vi ved siden af de begrænsede kvoter uddeler en masse licenser. Skal man forsvare fiskeriet og fiskerne, så skal man lave planer om en bedre forvaltning,« understreger formanden for KNAPK, Henrik Sandgreen.

Kilde: knr.gl FiskerForum.dk