God tilslutning til FF Skagens leverandørmøde i Göteborg

Traditionen tro var der fint fremmøde til det årlige leverandørmøde i Göteborg med omkring 20 svenske leverandører.

CEO Johannes Palsson gav en orientering om markedssituationen globalt, blandt andet om forventet udbytte og prisudviklingen.

Quality Director Klaus Kristoffersen orienterede om udbytte og fedtprocent med fokus på brisling i Østersøen i forhold til årstiden og fornuftige fangstperioder. Det blev nævnt, at der er mest olie at få ud af fangst og leverancer i november, december og januar.

FF’s bestyrelsesformand Jens Borup fortalte om virksomhedens udvikling og planer, og Fish Supply Director John B. Christensen om en række praktiske forhold ved landinger mv. Også i flere andre lande er der holdt orienteringsmøder med nuværende og kommende leverandører, blandt andet i Finland, Skotland og Irland.