Gjerskov vil gøre livet lettere for danske industrifiskere

Gjerskov vil gøre livet lettere for danske industrifiskere

Det skal være slut med lange beslutningsprocesser og kvoter, der kommer og går. Derfor vil fødevareminister Mette Gjerskov have sine kollegaer i EU til at se på en smartere måde at fastsætte sperlingkvoten på.
Fiskerne skal have en minimumskvote, og den skal være klar til tiden. Det er Mette Gjerskovs hovedbudskab, når hun i dag torsdag vil diskutere sperling kvoter med sine kollegaer i EU’s ministerråd.

”Vi stiller krav til fiskerne, og derfor må de også forvente af os, at vi prøver at gøre systemet så smidigt som muligt. Og der må vi indrømme, at det forløb, vi havde her i efteråret, ikke var optimalt. Selvom vi lagde alle kræfter i, tog det fem uger at åbne fiskeriet, og det er simpelthen for lang tid”, siger Mette Gjerskov.

Sperlingkvoten var på nul i 2011 og i 2012, men i efteråret forelå en ny videnskabelig rådgivning der viste, at man kunne genåbne fiskeriet. Fordi der gik meget lang tid med at få tilladelsen igennem i EU, kunne fiskerne ikke få det fulde udbytte af sperling kvoten. Derfor foreslår Mette Gjerskov nu tre ting:

1. Der skal være færre udsving i kvote størrelserne, så fiskerne kan få en minimumskvote, de kan fiske hvert år.

2. Det skal overvejes at flytte kvote året, så det følger fiskene og ikke kalenderåret

3. EU skal være hurtigere til at fastsætte kvoten, så fiskerne kan komme i gang med det samme. I den forbindelse foreslår Mette Gjerskov, at man kun fastsætter sperling kvoten én gang om året.

”Vi har brug for en langsigtet forvaltningsstrategi for sperling, der både sikrer, at der er sperling nok i fremtiden, og som fastsætter rimelige kvoter. De skal fastsættes hvert år på oktobermødet, når vi har modtaget den seneste videnskabelige rådgivning. Det vil gøre livet lettere både for os selv, for EU og for fiskerne”, siger Mette Gjerskov.

Kilde: Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com