Gjerskov står stejt på at EU støttemilliarder går til bæredygtigt fiskeri

Gjerskov står stejt på at EU støttemilliarder går til bæredygtigt fiskeri

Rammerne for hvordan milliarder af støttekroner fra 2014 skal fordeles til fiskerne i Europa er nu på plads. Danmark har med fødevareminister Mette Gjerskov i spidsen været med til at sikre, at en god portion afsættes til grønne og bæredygtige formål.
I EU’s ministerråd stod den danske Fødevareminister fra starten stejlt på, at en del af de mange støttemilliarder skal omprioriteres, så de i langt højere grad går til bæredygtigt fiskeri. Det er bl.a. skånsomme fiskeredskaber, stop for udsmid, forskning og forbedringer i havmiljøet.

Jeg mener, vi med den her aftale tager fat på de helt rigtige områder. Hvor der er fokus på bæredygtighed, innovation og udviklingen af et bedre fiskeri. Vi skal give flere penge til fiskeri, der beskytter fiskebestandene, havmiljøet og fremtidssikrer fiskeriet. Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi burde være gået endnu længere, men det blev det her kompromis, vi måtte tage efter lange og sene forhandlinger, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Den nye aftale erstatter den nuværende hav- og fiskerifond, der for perioden 2007-13 fordeler mere end 32 mia. kr. Den nye ordningen skal løbe fra 2014 til 2020. For den danske fødevareminister har det været afgørende, at den røde tråd var et mere miljørigtigt fiskeri.

Fiskerne skal fiske på overskud i bestandene, og de skal blive bedre til kun at fange de fisk, der er behov for. Med aftalen sikrer vi, at støtten målrettes initiativer, der prioriterer den filosofi. Det giver også mulighed for, at vi nu kan bruge flere penge på forskning og biologisk rådgivning, siger Mette Gjerskov.

En række medlemslande med bl.a. Polen, Spanien, Frankrig og Portugal pressede på for at øge støtten til oplægning og ophugning af fiskefartøjer. Det er Danmark imod, men måtte give sig på det område. Det bliver en frivillig ordning i medlemslandene, men den danske minister ønsker ikke at bruge den.

Det mener jeg ikke vi skal bruge støttekroner på. De skal bruges til de bæredygtige tiltag, så fiskerne i højere grad kan være med til at beskytte og genoprette havmiljøet,>7i> siger Mette Gjerskov.

Fakta
Med aftalen må medlemsstaterne maksimalt bruge 6 mio. Euro eller 15 pct. af deres nationale støtte til ophugning, midlertidig oplægning og motorudskiftning.
Dog må der maksimalt bruges 1,5 mio. Euro eller 3 pct. til motorudskiftning.

I EU-kommissionens forslag der lagt op til en finansiel ramme i støtteordningerne på 49,2 mia. kr. for perioden 2014 – 2020. Det er et foreløbigt beløb, der nu skal forhandles endeligt på plads.

Kilde: Fødevareministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com