FFSkagen`s årlige medlemsmøde i Göteborg med svenske andelshavere

FFSkagen`s årlige medlemsmøde i Göteborg med svenske andelshavere

Effektiviseringen af FF har betydning for at sikre fornuftige priser på råvarerne, fastslog Morten Broberg på medlemsmødet
Morten Broberg og Jens Borup orienterede om initiativerne i årets løb, hvor branchen har været under pres.
Generelt sagt er vi en virksomhed, hvor evnen til at navigere mellem biologi og politik spiller en stadig større rolle, fastslog Morten Broberg. Den katastrofale reduktion af kvoten på tobis i foråret og færre råvarer til produktionen stillede krav om en yderligere analyse af virksomheden. Vi har effektiviseret på en række områder med nye og mere fleksible produktionsforhold. Således er fire afdelinger lagt sammen til to, der er automatiseret på en række områder og gennemført nye, fleksible aftaler og overenskomster. Der er udvist en generel stor forståelse fra medarbejderne omkring alt dette, selvom vi desværre har måttet sige farvel til omkring 25 ansatte.

Sund og veltrimmet

Vi mener således at kunne give udtryk for, at virksomheden er sund og veltrimmet, så den er tilpasset den aktuelle situation. Denne udvikling bidrager til, at vi kan fastholde en god pris på råvarerne samtidig med høje priser på fiskemel på verdensmarkedet, hvor der viser sig mangel på fiskeolie. Om situationen for en række bestande oplyste Morten Broberg, at kvoten for havgalt i 2012 var øget i forhold til 2011, og at ICES anbefaler en stigning på omkring 10 pct. for kvoten for brisling og sild i Østersøen. Kvoten for blåhvilling er ikke endelig besluttet, men den ser ud til at blive næsten fordoblet. Om den aktuelle udmelding fra fiskeriets minister, Mette Gjerskov, om sperling.

Genbrug af energi

Jens Borup omtalte derefter det formindskede forbrug af energi. Han dokumenterede, at optimeringen på dette område har ført til genbrug af den damp og energi, som virksomheden forbruger. Dette arbejde omfatter også den damp og energi, der bliver til overskudsvarme, som har resulteret i, at hver fjerde varmetime i et hus tilknyttet Skagen Varmeværk får glæde af den. Samtidig spares der penge på CO2 regnskabet. Han oplyste derudover, at der fortsat investeres 20-25 mio. kr. årligt i fornyelse og automatisering af maskinparken. Denne indsats er medvirkende til at skabe konkurrencedygtige priser på råvarerne.

FF og medierne

Jens Borup omtalte desuden en række eksempler på FF’s offensiv overfor medierne og det politiske liv i kølvandet på den voldsomme reduktion af kvoten på tobis i foråret. Det er en generel opfattelse, at FF’s indsats på dette område har bidraget til at højne informationsniveauet og skærpe debatten, således som det har vist sig nødvendigt af hensyn til vilkårene for industrifiskeriet, fiskemelsfabrikkerne og beskæftigelsen i en række danske kystsamfund.

Skaga Omega 3

Efter en god debat og en række synspunkter fra de fremmødte og en generel støtte til FF’s tiltag i den aktuelle situation blev de svenske andelshavere præsenteret for en af årets nyheder: Verdens reneste fiskeolie med Omega 3 til hunde og katte. De fik udleveret denne fiskeolie i de hygiejniske alu-flasker, således som den for tiden markedsføres i store dele af verden til pet-food markedet.

Kilde: FF Nyt
FiskerForum.com