Gjerskov møder Berg-Hansen om EU’s fiskeri reform.

Gjerskov møder Berg-Hansen om EU’s fiskeri reform.

Norges og Danmarks fiskeriministre mødes i København den 26. januar, til en drøftelse om EU’s fiskeripolitik, i kraft af Danmarks formandskab af EU det næste halve år og ligeledes en gennemgang af den fælles nordiske beslutning om stop af udsmid i Skagerrak.
Den norske Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen påpeger inden mødet i København, at beslutningen om stop for udsmid af fisk i Skagerrak, altid har været en af de helt store forskelle i forvaltningen af fiskeriet mellem EU og Norge. Hun mener derfor også at den fælles Nordiske beslutning om ensidigt at stoppe al udsmid fra Sverige, Danmark og Norge i Skagerrak var vigtig og man nu skal i gang med at implementerer aftalen.

Udfordringen i forvaltningen og reguleringen af fiskebestanden i Skagerrak og Nordsøen har haft sine forskelle i at Norge i deres fiskeriregulering har udsmidsforbud og reguleringer, for at undgå uønsket bifangst. Derimod har EU nærmest pålagt fiskerne at smide fisk ud, som man ikke har kvote på eller hvor fisken er under mindstemål.

EU’s forslag til reformen af den fælles fiskeripolitik, som klart peger i retning af forbud mod udsmid giver et fingerpeg om hvad der vil præge samarbejdet i tiden fremover.

Reform forslagene vil i den kommende tid være genstand for intern beslutningsproces i EU hvor Europa Rådet og Europa Parlamentet skal være enige inden de endeligt kan vedtages.

FiskerForum.com