Generalforsamling for Marine Ingredients Denmark (MID)
Fredag den 21. juni 2019 afholdt Marine Ingredients Denmark sin årlige generalforsamling.

Generalforsamling for Marine Ingredients Denmark (MID)

Fredag den 21. juni 2019 afholdt Marine Ingredients Denmark sin årlige generalforsamling. Det var foreningens 78. generalforsamling.

 

Her var 40 deltagere fra myndigheder og erhverv samlet, og dagen begyndte med en årsberetning fra formand Johannes Palsson.

 

Her kom formanden bla. ind på det forgangne fiskeri af industriarter og sild for året 2018, og foreningens arbejde med bedre tilførsel af råvarer, Rimelige rammebetingelser og Politisk indflydelse samt synlighed, internationalt samarbejde og sidst men ikke mindst et stærkt sekretariat.

 

Du kan læse hele formandens Johannes Palsson’s beretning her

 

Efter formandens beretning blev der afholdt fire spændende oplæg med efterfølgende debat fra:

  • Martin Kreutzer, ernæringsekspert og forfatter
  • Ole Toft, fiskeripolitisk direktør i Udenrigsministeriet
  • Fritz Köster, direktør for DTU Aqua og præsident i ICES
  • Esben Egede Rasmussen, direktør for Fødevarestyrelsen

 

På Generalforsamlingen blev bestyrelsen udpeget. Her fortsætter Johannes Palsson, Klaus Kristoffersen og Henrik Sørensen, mens Peter Jensen træder ud af bestyrelsen, og Jes Bjerregaard træder ind. Johannes Palsson fortsætter som formand og Jes Bjerregaard bliver næstformand.

 

Mødet blev rundet af med fælles frokost i Grøften i Tivoli.

 

Medlemmerne af Marine Ingredients Denmark
Foreningen omfatter de to fiskemel- og fiskeolieproducerende virksomheder i Danmark: FF Skagen A/S og Triplenine Fish Protein A/S. Tilsammen har virksomhederne produktion på tre lokaliteter. Foreningen har derudover 1 associeret medlem: Havsbrun P/F på Færøerne. Foreningen har sekretariat i København, og varetager samtidig sekretariatsbetjeningen af den europæiske forening: EUfishmeal.