Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r og 3r

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r og 3r

Idet den disponible mængde af tobis i forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis i disse områder.

 

Forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r sker med virkning fra og med lørdag den 29. juni 2019.

 

Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r træder i kraft med virkning fra og med mandag den 1. juli 2019.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 26. Juni 2019.