Fremgang i dansk fiskeri

Fremgang i dansk fiskeri

I 2010 var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 3,0 mia. kr., hvilket var 34 % højere end i 2009. De ilandbragte mængder blev forøget med 6 % til 820.700 tons.
Stigningen ibruttoindtjeningen kan i høj grad henføres til en markant stigning i priserne på industrifisk i forhold til 2009. De vigtigste arter i 2010 var tobis, torsk, jomfruhummer og sild i nævnte rækkefølge.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger var 20 % højere end i 2009 og udgjorde 2,0 mia. kr. Der var en stigning i de tilførte mængder på 7 %.

I 2010 var den samlede bruttoindtjening ved industrifiskeriet på 887 mio. kr., og der er udbetalt bonus til fiskerne på 50 mio. kr.. I forhold til 2009 blev bruttoindtjeningen forøget med 412 mio. kr. svarende til en stigning på 87 %. Mængden af de ilandbragte fisk blev forøget med 9 %, og gennemsnitsprisen blev forøget med 71 %. Tobisfiskeriet bidrog med 472 mio. kr. svarende til en forøgelse på 78 %, og brislingefiskeriet bidrog med 256 mio. kr. svarende til en stigning på 45 % i forhold til 2009.

Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet var på 347 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 21 % i forhold til 2009. De ilandbragte mængder var 13 % højere end sidste år og gennemsnitsprisen blev forøget med 8 %. I Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 9 %, og bruttoindtjeningenudgjorde 153 mio. kr., hvilket var 12 % mere end i 2009. Gennemsnitsprisen blev på 9,75 kr./kg. mod 9,46 kr./kg. i 2009 svarende til en forøgelse på 3 %. I Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 10 % højere end i 2009, og udgjorde 70 mio. kr. De ilandbragte mængder blev forøget med 8 %, og gennemsnitsprisen blev forøget fra 23,37 kr./kg. til 23,86 kr./kg, svarende til en stigning på 2 %. I Nordsøen blev de ilandbragte mængder forøget med 30 %, og bruttoindtjeningen steg med 44 % til 124 mio. kr. Gennemsnitsprisen var på 25,43 kr./kg. mod 22,97 kr./kg. i 2009, svarende til en stigning på 10 %.