Fortsat eventyrligt godt tobisfiskeri

Fortsat eventyrligt godt tobisfiskeri

Og det kan vel ikke siges meget bedre, end Bestyrelsesformanden Jens Borup fra FF Skagen i en kommentar til TV2 Nyhederne omkring tobissæson 2017 sagde, »Det er sådan set et boost til både Nord- og Vestjylland det her. Når der er en god tobis-sæson, så tjener alle rundt om i kystsamfundene penge.«

Fiskerne i industrifiskeriet virker heller ikke utilfredse med situationen, kun kunne de ønske sig et lidt større kapacitet ved Fiskemelsfabrikkerne, men set i forhold til dette års store kvote på 458.000 tons, affinder de fleste sig med ventetiden for losning, ved de hårdt trængte landingspladser i Thyborøn, Hanstholm og Skagen.

Overfor TV2 Nyhederne fortæller Jens Borup, at en sæson som denne hører til sjældenhederne. Men sådan behøver det ikke være, for sammenligner vi med sidste år, hvor kvoten på tobis kun var en brøkdel af dette års kvote, mener den erfarne bestyrelsesformand fra FF Skagen, forøvrigt samstemmende med mange andre industrifiskere, at tobis er der alligevel. Uanset man regulerer eller ej. Jens Borup forklarer det med, at sidste år havde fiskerne ingen kvote, men der var lige så mange tobis, som der er i år.«

Det er et emne der kan få de fleste fiskere og folk i fiskeindustrien op i det røde felt, at kvoterne på den lille industrifisk svinger så meget fra år til år. Men trods fiskernes erfaringer, undersøger man alligevel hvert år bestanden af tobis i Nordsøen, før man fastlægger årets fiskekvote. Hvilket eksperterne fra DTU Aqua overfor TV2 Nyhederne fastholder er en nødvendighed, for at vedligeholde bestanden.

Midt i glæden over de mange tobis og diskussionen mellem eksperter og fiskere, stævner den bornholmske kutter R86 »Lis Hansa« ind med 30 tons tobis. Noget som skipper ombord Magnus Hansen er godt tilfreds med, for som han forklarer TV2 »en fangst der indbringer små 35.000 kroner eller der omkring, svarer til en god dagløn«.

De danske industrifiskere er knapt halvvejs i sæsonen og har også lige knapt fanget halvdelen af kvoten endnu, så der slides i det ombord på trawlerne og på fiskemelsfabrikkerne, for at nå hele kvoten for i år.