Fremtidens fiskefartøj udvikles i Nordjylland

Fremtidens fiskefartøj udvikles i Nordjylland

Et nyt innovativt fiskefartøj til det kystnære fiskeri, er multifunktionelt og optimeret i forhold til drift, vedligehold og energi. Det er målsætningen for et nyt udviklingsprojekt til 3,8 millioner kroner, som nordjyske firmaer står bag.

De tre nordjyske virksomheder er, JOBI VÆRFT A/S i Strandby, ShipCon ApS i Frederikshavn og SafeEx ApS i Nørresundby er alle hovedpartnere i et nyt udviklingsprojekt sammen med DTU Aqua om et modulært fiskefartøj i klassen 15R11;30 meter til kyst eller kystnært fiskeri.

Multifunktionelt, fleksibelt og modulært fartøj

Målet er at udvikle et modulært fiskefartøj, som både er multifunktionelt og som hurtigt kan omstilles til forskellige fiskearter og fangstmetoder, alt efter behov. Udviklingen af skibet, skal ske i tæt dialog med fiskerne blandt andet gennem foreningen Strandby Fiskerihavn.

»Det er helt centralt for projektet at inddrage fiskerne, så vi opfylder deres aktuelle ønsker og behov til et moderne fiskefartøj. I samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og fiskerne bliver fartøjet også indrettet med fokus på fiskernes arbejdsmiljø for at fremme sikkerheden og forebygge arbejdsskader,« siger Jesper Faurholt, adm. direktør JOBI VÆRFT A/S.

Partnerne repræsenterer en bred viden om skibskonstruktion og skibsdesign, service- og vedligeholdelsessystemer, indretning og fangstredskaber samt behandling af fisk. Kombineret med en tæt dialog med fiskerne tror de nordjyske partnere på, at samarbejdet kan resultere i et innovativt koncept for et yderst effektivt, fleksibelt og moderne fiskefartøj.

»Med nutidens teknologi og moderne fiskeres værdier og indstilling til erhvervet er der basis for at udvikle en ny type fiskefartøj, som i endnu højere grad tilgodeser arbejdsmiljø, sikkerhed og driftsøkonomi. Vi sidder ikke med facitlisten nu, som vi skal i gang med at finde i tæt dialog med fiskerne og de involverede partnere, så vi glæder os til at få gang i projektet,« siger Tomas Valsson, teknisk direktør ved ShipCon ApS.

Kan ændre markedet

Det treårige projekt har en samlet økonomi på 3,8 millioner kroner og har netop modtaget støtte på godt 1,9 millioner kroner fra Vækstforums Regionalfond. Projektet er søgt med hjælp fra erhvervskontoret Erhvervshus Nord i Frederikshavn, der er projektleder og administrationsansvarlig på vegne af parterne.

»Innovationssamarbejdet tager afsæt i fiskernes behov og har et klart kommercielt sigte. Projektet kan få stor betydning for de deltagende virksomheder, som vil resultere i nye nordjyske arbejdspladser,« siger Per Frank Hansen, erhvervskonsulent hos Erhvervshus Nord.

DTU Aqua indgår som vidensinstitution i projektet og skal bidrage med konkret viden om fangstredskaber og fangstbehandling herunder forbedret forarbejdning og opbevaring om bord.

»Den optimale behandling af fiskene er med til at give fiskene en højere værdi, og det kan derfor være med til at øge indtjeningen for fiskerne,« siger Karen Edelvang, sektionsleder ved DTU Aqua.

Projektet skal frem til 2020 arbejde med en behovsafklaring hos fiskerne og udarbejdelse af koncepter til to – tre fiskefartøjer af forskellig størrelse.

Om partnerne i projektet JOBI VÆRFT A/S er kontraktansvarlig projektejer. JOBI VÆRFT A/S bidrager i projektet med viden om skibskonstruktion og vedligeholdelse. JOBI VÆRFT A/S beskæftiger sig i dag med reparation og service på fartøjer op til 350 ton. JOBI VÆRFT A/S tager i efteråret 2017 hul på et nyt kapitel som nybygningsværft, med levering af en 24 m. nybygget trawler. Shipcon Aps er et rådgivende skibsingeniør- og konsulentfirma beskæftiget inden for den maritime sektor og medvirker med viden og ekspertise om skibsdesign og –konstruktion. SafeEx ApS producerer soft- og hardwaresystemer til vedligeholdelse og inspektion af maskin- og produktionssystemer i skibe, boreplatforme og industri. De bidrager i projektet med viden om at udvikle et intuitivt og let anvendeligt service- og vedligeholdelsessystem. DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet) indgår som vidensinstitution i projektet og bidrager med ny viden om fangstredskaber, indretning af fiskefartøj og behandling af fisk. S/I Strandby Fiskerihavn er en selvejende institution, der ejer og driver Strandby Fiskerihavn. Strandby Fiskerihavn skal via sit netværk medvirke til, at relevante ønsker, behov og krav opstilles og indarbejdes i konceptet for fartøjet. Erhvervshus Nord er projektleder og administrationsansvarlig.