Forsøg: Flyovervågning bruges nu i forbindelse med fiskerikontrollen
Flyene er udstyret med to 6-cylinderede stempelmotorer, som giver en forholdsvis stor rækkevidde og en flyvetid på op til 6 timer.

Forsøg: Flyovervågning bruges nu i forbindelse med fiskerikontrollen

Med erhvervelse af nye ressourcer bestående af to fly, har Flyverhjemmeværnet tilbudt Fiskeristyrelsen muligheden for flyovervågning i dansk økonomisk zone.

 

Ved benyttelse af dette kontrolovervågningsværktøj, vil Fiskeristyrelsen få mulighed for at kunne kontrollere kritiske farvandsområder på en hurtig og effektiv måde.

 

I den anledning vil Fiskeristyrelsen i samarbejde med Flyverhjemmeværnet foretage flyovervågning i dansk EEZ i første omgang på forsøgsbasis. Flyovervågningerne vil ske med en fiskerifaglig observatør om bord.

 

Fiskeristyrelsen vil orientere udvalget om flyovervågningerne og dets resultater på det kommende udvalgsmøde i august måned.

 

Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet

Hjemmeværnet råder over to fly af typen Britten-Norman Defender, som er enkadreret i Flyverhjemmeværnets eskadrille HVE 270 under Luftoperationssektionen med et fly i Aalborg og et i Roskilde.

Flyene er udstyret med to 6-cylinderede stempelmotorer, som giver en forholdsvis stor rækkevidde og en flyvetid på op til 6 timer. Flyene kan operere fra stort set alle lufthavne og flyvepladser, da de er beregnet til korte start- og landingsdistancer. Flyene er ligeledes fuldt instrumenteret til flyvning i dårligt vejr.

Flyene er udstyret med en sensorpakke, som gør dem i stand til at løse opgaver både om natten og dagen. Sensorpakken omfatter full HD Video og FLIR (Forward Looking Infra Red) kamera samt HD kamera, som er særlig anvendeligt, når det er ved at blive mørkt. Laserpointeren er i stand til at udpege emner på jorden og oplyse dem, så de både kan ses med Night vision briller samt angive den nøjagtige position (GPS) på jorden, der belyses med laseren.

Sidst, men ikke mindst, er flyene forsynet med et Downlink system, som gør det muligt at transmittere film og billeder over større afstande ned til en mobil jordstation og til skibe.