Den Maritime Havarikommissions rapport om JAMES ROBERT’s forlis
For knapt en måned siden kom Søulykkesrapporten om vandindtrængning og brand ombord på JAMES ROBERT den 11. og den 13. januar 2019.

Den Maritime Havarikommissions rapport om JAMES ROBERT’s forlis

For knapt en måned siden kom Søulykkesrapporten om vandindtrængning og brand ombord på JAMES ROBERT den 11. og den 13. januar 2019.

 

Forhistorien er:

  • Fredag den 11. januar 2019 fik RI524 JAMES ROBERT en vandindtrængning i lastrummet og måtte evakueres
  • Under et forsøg på at få skibet langs kaj to dage senere opstod der brand på skibet, og besætningen måtte endnu engang evakueres.
  • Skibet drev efter evakueringen på grund og blev erklæret tabt. Ingen personskade eller forurening skete som følge af hændelserne.

 

Den Maritime Havarikommission blev løbende underrettet om ulykkeshændelserne, mens de udviklede sig i dagene mellem den 11. og 13. januar 2019. På grund af hændelsernes særegne forløb og skadernes omfang iværksatte havarikommissionen en undersøgelse af skibet den 13. januar 2019, mens det lå grundstødt på stranden ved Fanø.

 

Efterfølgende har havarikommissionen udvidet undersøgelsen for at afdække skibets anvendelse, bygning, indretning og stabilitet.

 

Havarikommissionens undersøgelse havde til formål at belyse to emner:

  • Hvilke omstændigheder gjorde, at skibet k en vandindtrængning, som foranledigede besætningen til at forlade skibe, men som ikke forårsagede, at skibet forliste?
  • Hvilke faktorer førte til, at skibet gik i brand og forliste?

 

I rapporten sandsynliggøres det, hvor vandindtrængningen er opstået, og hvordan den påvirkede skibets stabilitet. Dernæst sandsynliggøres det, hvor på skibet branden opstod, og hvordan den spredte sig.

 

Den Maritime Havarikommission har ved undersøgelsen ikke fundet, at der var en direkte sammenhæng mellem vandindtrængningen og den efterfølgende brand.

 

Læs hele DMAIB’s Søulykkesrapport her