Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Melding fra fiskeridirektøren
J-64-2011
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-57-2011
Gyldig fra: 24. 03. 2011
Bergen, 05. 04. 2011
På grunn av feil i endringsforskriften som ble kunngjort i J-56-2011, utgis forskriften på nytt

Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 28 overskrift (endret) skal lyde:
Krav til røkting av garn og teiner

§ 28 fjerde ledd (nytt) skal lyde:
Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke.

§ 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde:
Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13 cm

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften lyder etter dette:

HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

J-64-2011 (369,61 kB)
Vedlegg:

(71,14 kB)
(79,60 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-64-2011
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-57-2011
Gyldig fra: 24. 03. 2011
Bergen, 05. 04. 2011
På grunn av feil i endringsforskriften som ble kunngjort i J-56-2011, utgis forskriften på nytt

Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 28 overskrift (endret) skal lyde:
Krav til røkting av garn og teiner

§ 28 fjerde ledd (nytt) skal lyde:
Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke.

§ 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde:
Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13 cm

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften lyder etter dette:

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

J-64-2011 (369,61 kB)
Vedlegg:

(71,14 kB)
(79,60 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet