Forskningsprojekter omkring marsvin

Forskningsprojekter omkring marsvin

NaturErhvervstyrelsen offentliggør i dag en plan over forskellige forskningsprojekter, der alle skal bidrage til at styrke beskyttelsen af marsvin i de danske farvande.
Problemet for Danmarks eneste hval er, at den utilsigtet kan blive fanget i fiskernes garn. I Nordsøen/Skagerrak samt i dele af Østersøen skal alle garn være forsynet med pingere, som er akustiske alarmer, der holder marsvinene væk fra garnene. Det samme krav gælder ikke i Storebælt, og derfor koncentrerer planens indsats sig især om Storebælt, der er et vigtigt Natura 2000-område for marsvinene.

En meget væsentlig del af indsatsen handler om at skabe et bedre overblik over bestanden samt mængden af marsvin, der bliver fanget i fiskernes garn. Det skal et kamera overvågningsprojekt samt et projekt med lyttestationer i Storebælt give mere viden om. Projekterne er i gang, og for ikke at forstyrre den indsamling af data, er forsøget med pingere i Storebælt udskudt til sommeren 2013.

Lytteposterne i Storebælt opfanger lyde fra marsvinene og bidrager på den måde til, at forskerne får et overblik over bestanden. Men hvis marsvinene holder sig væk på grund signaler fra pingere, bliver resultatet fra lytteposterne misvisende. Samme problem gør sig gældende for kameraovervågningen. Hvis marsvinene bliver holdt væk af pingere, får forskerne ikke et realistisk billede af, hvor mange marsvin der i dag utilsigtet bliver fanget i garnene.

Arbejdsgruppen bag planen fortsætter sin opgave med at indsamle viden, skabe overblik og koordinere indsatserne på området. Desuden vil arbejdsgruppen løbende opdatere planen.