Fornem IMO formandspost til Søfartsstyrelsens vicedirektør, Christian Breinholt

Fornem IMO formandspost til Søfartsstyrelsens vicedirektør, Christian Breinholt

IMO’s største komite, Søsikkerhedskomiteen, (Maritime Safety Committee – MSC) har netop valgt Christian Breinholt som dets næste formand. Formanden vælges for et år ad gangen, men en formand sidder typisk for en periode på 4-5 år.
”Inden for søfart er posten som formand for Søsikkerhedskomiteen en af de højeste internationale tillidsposter en national embedsmands kan bestride. Komiteens valg af Søfartsstyrelsens vicedirektør ser jeg som en samtidig anerkendelse af Breinholts og Danmarks vedvarende indsats for at højne sikkerheden til søs gennem international regulering”, siger Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.

MSC er IMO’s ældste komite og øverste tekniske organ. Komiteen behandler spørgsmål om navigationshjælpemidler, skibes konstruktion og udstyr, sikker bemanding, forebyggelse af sørøveri og voldelige overfald på skibe, sejladsregler, håndtering af farligt gods m.v.

MSC’s håndtering af aktuelle spørgsmål såsom sørøveri og krav til sejlads i det arktiske område har stor betydning for Danmark som skibsfartsnation og Danmark som kyststat.