Formand og næstformand genvalgt ved generalforsamlingen i EU Fishmeal

Formand og næstformand genvalgt ved generalforsamlingen i EU Fishmeal

På den netop overstået konference og generalforsamling på Vestmannaøerne på Island for EU Fishmeal, der er den europæiske producentforening for fiskemel og olie, genvalgte de 130 deltagere formanden Johannes Palsson fra FF Skagen og næstformanden Frank Trearty fra United Fish Industries i Irland.

Dertil blev der på generalforsamling vedtaget nye, tilpassede vedtægter og de norske producenter blev budt velkomne som nye medlemmer i foreningen. Med Norges indtræden i foreningen repræsenterer EUfishmeal nu alle europæiske producenter.

Medlemskab er forankret i de respektive nationale foreninger i Island, Norge, Færøerne, Danmark, UK, Irland og Tyskland. Medlemmerne repræsenterer en samlet produktion svarende til 10% af den globale produktion af fiskemel og 20% af den globale produktion af fiskeolie.

På konferencen var der flere spændende indlæg om blandt andet de islandske erfaringer med overgang til et ITQ management system, tiltag indenfor mærkning og certificering, udviklingen i de pelagiske fiskerier i Nordatlanten samt en række interessante oplæg af mere teknisk karakter. Der var også besøg på en række islandske fabrikker, som HB Grandi Fishmeal Factory og LYSI ltd. i Reykjavik, ligesom under konferencen også var indlagt afslappende gå-tur til Isfelag Fishmeal Factory and freezing plant.

Foreningen EUfishmeal arbejder på at sikre og forbedre rammevilkårene for industrien samt udbrede kendskabet til fiskemel og fiskeolie, som vigtige marine ingredienser, som spiller en afgørende rolle i den globale udvikling af akvakultur, og derved er med til at viderebringe sunde fiskeproteiner og omega-3 til forbrugerne. Som en stor opkøber af restprodukter fra forarbejdningsindustrien spiller fiskemelsindustrien desuden en vigtig rolle for at sikre fuld udnyttelse af havets ressourcer.