Forhøjelse af MAF-rationerne
fiskeristyrelsen

Forhøjelse af MAF-rationerne

Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Skagerrak og Kattegat, samt for tunge i alle farvande og rødspætter i Kattegat.

Torsk i Skagerrak
Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.800 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.600 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 5.400 kg

Torsk i Kattegat
Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 225 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 750 kg

Tunge i Nordsøen
Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 255 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 510 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 765 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 600 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Rødspætte i Kattegat
Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 2.825 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.625 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 8.450 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. april 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Skriv et svar