Foreningen Cornish Fiskere ønsker at ændre meningsløs EU regel

Foreningen Cornish Fiskere ønsker at ændre meningsløs EU regel

I de sidste par måneder har der i fiskeriet omkring Isles of Scilly, den lille britiske ø-gruppe sydvest for Lands End i Cornwall, været et stigende og utilsigtet antal fangster af pighaj.

Frygten for bestanden af pighaj, for hele området omkring den vestlige indsejling til den engelske kanal og videre ud til det nordøstlige Atlanterhav, har pighajen været totalfredet og TAC´en fra EU har siden 2010 været et stort rundt nul for arten.

I perioden efter stoppet på fem år, har bestanden kommet sig så meget, at de lokale fiskere, næsten ikke kan undgå at fange pighaj i deres trawl og problemet blev i sidste uge sat på spidsen, da en trawler fra Newlyn fangede over 10 tons pighaj, ud for Isles of Scilly. Det betød ødelagte fiskeredskaber og mistet fisketid for den frustrerede fiskeskipper, der samtidig måtte lide den tort, at intet af den store fangst måtte landes, da pighajen fortsat er No Go, både med hensyn til salg og landing, som konsum fisk eller andet.

Det er ifølge fiskerne fra Cornwall, spild af god spisefisk og samtidig et skammeligt spild, da fisken efter udsmidning for en overvejende dels vedkommende er døde og derfor hverken gør til eller fra for bestanden af pighaj. Det harmonerer heller ikke med de nye principper i den fælles EU fiskeripolitik (FFP), med forbud mod udsmid.

For at imødegå denne vanvittige situation, har fiskerne fra Cornish allieret sig med forskere fra CEFAS, som er førende i forskning og teknologi indenfor fiskeriet samt DEFRA (Department for Enviroment, Food and Rural Affairs), som i fællesskab prøver at overbevise forskere, ledere samt politikere til bedre at forstå hvilket dilemma fiskerne befinder sig i og få dem overbevist om, at de nuværende foranstaltninger omkring landingsforbuddet for pighaj, ikke stemmer overens med mængden af pighajer i farvandet omkring Isles of Scilly.

Cornish Fish Producentens Organisation (CFPO) deltager nu i samarbejdet med CEFAS og DEFRA med udviklingen af et pilotprojekt, der ved hjælp af et real time rapporteringssystem, svarende til det man benytter i genopretningsprogrammet i Nordsøen, skal være med til at give et billede af pighajens liv og levned, samt på sigt at give fiskerne fra Cornish, mulighed for på lovlig vis at lande en bifangst af pighaj, som en del at pilotprojektet de er en del af.