Forebyg oliekatastrofer

Forebyg oliekatastrofer

EU parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi vedtog tirsdag sikkerhedskrav til olieselskaber
Miljø- og sikkerhedskrav til de europæiske olieselskaber skærpes radikalt. Tirsdag vedtog EU parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi et forslag, som den samlet EU parlamentet skal godkende til september. Men her slutter behandlingen ikke. Rådet for den Europæiske Union skal behandle sagen og skal give sagen videre til Kommissionen og Parlamentet for den endelige godkendelse.

Pressemedarbejder for parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi Kristina-Antigoni Elefterie oplyser til Sermitsiaq.AG, at det kan tage op til et år, før sagen kommer i brug.

– Det kan vare op til et år, men det kan også sagtens gå hurtigere. Vi kan ikke oplyse hvornår ændringsforslaget kommer i brug, siger Kristina-Antigoni Elefterie.

Specifikke krav

Udvalget oplyser i en pressemeddelelse, at det nye forslag indeholder blandt andet stedsspecifikke og konsekvensanalyser hvis en oliekatastrofe sker.

– Stedsspecifikke konsekvensanalyser og planer for miljø-og sikkerhedsmæssige procedurer bør være en forudsætning for alle offshore olie-og gasaktiviteter, mener Parlamentets Energipolitiske Udvalg. Stedsspecifikke beredskabsplaner skal indsendes og godkendes før en boring starter.

Disse krav blev fastsat i et udkast til resolution vedtaget af udvalget i tirsdags med 41 stemmer for, 6 hverken for eller imod, skriver udvalget i en pressemeddelelse.

– Parlamentet lægger ud med sine forslag til yderligere EU-indsats på området efter sidste års udslip, der førte til én af det største dyreliv og økonomisk katastrofer i USA´s historie. Denne rapport indeholder forslag til at forhindre ulykker og handle hurtigt hvis ulykken sker samt skabe mere klarhed omkring ansvarligheden, sagde ordføreren Vicky Ford, fra de konservative i England. Ford har udarbejdet forslaget for Udvalget om Industri, Forskning og Energy.

– Beslutningsforslaget er designet til at være Parlamentets reaktion på Kommissionens debatoplæg udsendt i oktober sidste år i kølvandet på Deepwater Horizon katastrofen april 2010 i den Mexicanske Golf. Det følger også op på en EP-beslutning fra oktober 2010 om en EU-indsats for olieefterforskning og udvinding i Europa. Kommissionen vil afsløre nye lovforslag i begyndelsen af dette efterår.

Betingelser for boring licens

Den højeste sikkerhed og miljømæssige standarder skal gælde på alle områder i offshore olie- og gasaktiviteter, understreger beslutningsforslaget. Alle boreopgaver skal underkastes uafhængig kontrol og regelmæssig kontrol udført af “uafhængigt og uddannede eksperter bekendtskab med de lokale forhold”. Miljøkonsekvensanalyser bør være en forudsætning for at opnå en licens, mens en stedsspecifik beredskabsplan – herunder potentielle farer, forureningskilder og effekter og et svar strategi for potentielle relief brønde – skal indsendes mindst to måneder før start af enhver boring. Operationer bør først påbegyndes, når denne plan er godkendt af de nationale myndigheder.

Beskyttelse af informanter

Medarbejderne bør anonymt være i stand til at løfte sløret for sikkerhedsfejl eller farer, for at beskytte dem fra chikane, argumenterer MEP’erne. Industrien bør også indføre regelmæssige træningsprogrammer for ansatte og arbejdsgivere.

Offentlig-privat ansvar.

Det primære ansvar for at reagere på katastrofer ligger hos industrien, baseret på “forureneren betaler”-princippet. Dog skal den offentlige sektor fører tilsyn med sikkerhed og koordination af eventuelle katastrofer. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) kunne koordinere reaktioner i tilfælde af en ulykke, mens de nationale beredskabsplaner skal holdes ajour og tilstrækkeligt udstyr skal være til rådighed i eller omkring hvert europæisk hav og beskæftige sig med ”worst-case scenario”, skriver udvalget i dag i en pressemeddelelse.