Forbud mod visse fiskerier

Brisling i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne
Den disponible mængde er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af brisling i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne med virkning fra den 11. juni 2012. Forbud mod at medbringe og lande brisling fra de anførte farvande træder i kraft den 13. juni 2012. Forbuddet omfatter fiskeri under alle ordninger, og der gælder ingen undtagelse herfor.