Forbud mod fiskeri af 2-skallede bløddyr i et område ved Lemvig

Forbud mod fiskeri af 2-skallede bløddyr i et område ved Lemvig

Efter Fødevarestyrelsens fund af Norovirus i en prøve fra østers høstet i Lem Vig indføres med øjeblikkelig virkning lukning af et nærmere defineret område i muslingeproduktions-område 1 ved Lemvig.

Forbud mod at fiske, medbringe og lande 2-skallede bløddyr fra det lukkede område træder i kraft fra og med den 20. november 2017.

Lukning af området sker efter §§ 13, stk. 3 og 24 i Bekendtgørelse nr. 1475 af 1. december 2016, om regulering af fiskeri efter muslinger i Danmark og om østers i Limfjorden.

Det lukkede område udgøres af Lem Vig sydøst for en linje mellem følgende punkter (WGS84):

Follerup Odde:
56°35,330´N – 08°18,373`Ø

Kabbel Hage:
56°34,654´N – 08°19,715´Ø

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. november 2017.