Forbud mod ålefiskeri i Østersøen møder nu politisk modstand

Forbud mod ålefiskeri i Østersøen møder nu politisk modstand

Fiskeriminister Karen Ellemann (V), melder nu klart ud, at det er alt for dramatisk at forbyde al ålefiskeri i Østersøen i 2018 og regeringen vil forholde sig meget kritisk overfor EU-Kommissionens forslag, skriver Altinget mandag den 4. september.

Flere politikere følger modstanden op, mod EU Kommissionens forlag om et totalt stop for ålefiskeri i Østersøen i 2018. Forbudet er for restriktivt og går langt udover hvad der er ret og rimeligt, især når konsekvensen bliver dødsstødet til et helt fiskerierhverv, rundt de små fiskerihavne.

Forhistorien til det totale forbud mod ålefiskeri i Østersøen fra 2018, har baggrund i EU Rådets forordning nr. 1100/2007 der omhandler foranstaltninger til genopretning af den europæiske ål (Ålereguleringen). Den forpligter de enkelte EU medlemslande at gennemføre ålforvaltningsplaner for den europæiske ål. En ål der efter eksperters mening nærmest er reduceret til ingenting i antal de sidste 20 til 30 år. Specielt indvandringen af glasål er faldet foruroligende.

Trods ihærdige tiltag fra medlemslandenes side, med at genopbygge bestanden af den europæiske ål, specielt med henblik på at øge udvandringen af blank-ål til Sargassohavet for reproduktion, viser undersøgelser nu, at 57 procent af disse ål, der har nået det åbne hav, bliver fanget igen.

Men set fra politiker side, er det nu alligevel et alt for stort skridt at tage, at totalforbyde ålefiskeri i Østersøen. Hvis skridtet endelig skulle tages, bør det efter Fiskeriministerens mening, gælde for alle relevante områder og ikke kun regionalt, sådan som der lægges op til i Kommissionens udlægning af forbudet.

Læs også artiklen i FiskerForum.dk »EU-Kommissionen giver dødsstødet til det danske bundgarnsfiskeri.

Fiskeriministeren efterlyser nu en mere grundig gennemgang og eventuelt nye regler for området, istedet for at forbyde al ålefiskeri, som vil få uoverskuelige konsekvenser for især bundgarnsfiskere samt jolle- og kystfiskere i området.

Altinget afslutter med, at forslaget først skal diskuteres blandt de europæiske fiskeriministre, når de mødes den 9. til 10. oktober i Luxembourg.