Første Ministrene fra Skotland og Wales ønsker ikke et NO-Deal Brexit
Scotland’s First Minister Nicola Sturgeon has said that a No-Deal Brexit would be disastrous. Image: Scottish Government

Første Ministrene fra Skotland og Wales ønsker ikke et NO-Deal Brexit

Skotlands Første Minister Nicola Sturgeon og Første Minister i Wales, Mark Drakeford, har i fællesskab skrevet til den britiske premierminister Boris Johnson, og beder ham om straks at udelukke en No-Deal Brexit – et scenarie, de beskrives som direkte katastrofalt.

 

I brevet til den britiske premierminister skitserede begge Ministrene fire trin, som de mener den nye premierminister Boris Johnson straks skal tage fat på, for at etablere et mere konstruktivt og produktivt forhold mellem Storbritanniens regeringer.

 

De forventer, at den britiske regering sikre, at Skotland og Wales ikke bliver dårligere stillet, hvis Storbritannien forlader EU, og de foreslår at hvidbogen om indvandring udskiftes med forslag der istedet afspejler de økonomiske behov i hele Storbritannien.

 

De har også opfordret den britiske regering til at forberede sig på en ny EU-folkeafstemning.

 

Du kan herunder læse hele brevet skrevet af Nicola Sturgeon og Mark Drakeford til premierminister Boris Johnson.

 

Kære premierminister
Vi ønsker dig tillykke med din udnævnelse til premierminister. Dette kommer på et meget kritisk tidspunkt, hvor alle fire nationer i landet står over for svære forfatningsmæssige beslutninger og udfordringer. Noget der belaster forholdet mellem vores regeringer.

 

Vi er bekymrede over, at du ikke har udelukket at Storbritannien vil forlade Den Europæiske Union uden en aftale den 31. oktober i år. Selv vil vi fortsætte med at gøre alt hvad vi kan for at sikre, at vi er så forberedt som muligt på denne mulighed. Men der bør  ikke være nogen tvivl om, at konsekvenserne af en skilsmisse med EU uden en aftale, vil være katastrofal for alle i Storbritannien.

 

Det ville være ubetænksomt af en britisk regering, overhovedet at overveje et kaotisk Brexit uden en aftale og vi opfordre Dem til at afvise denne mulighed klart og tydeligt, og så hurtigt som overhovedet muligt. Vi er nu også sikre på, at beslutningen om et EU-exit nu skal lægges i hænderne på folket. Det er begge regeringers politik, at parlamentet bør lovgive så vi kan få en ny folkeafstemning. Hvis der afholdes en sådan folkeafstemning, vil vi kraftigt argumentere for, at Storbritannien forbliver i EU.

 

Mens udsigten til et Brexit uden en aftale, udfordre samarbejdet, skal der arbejdes for en fælles stærk og konstruktiv planlægning, så virkningerne af et hårdt Brexit kan afbødes bedst muligt. På den baggrund er der en række tiltag, der skal etablere et mere produktivt og konstruktivt forhold mellem regeringerne.

 

1. For det første er vi nødt til at gennemføre den mellemstatslige og regional revision af forbindelserne for at etablere mere robuste arbejdsgange for at etablerer et samarbejde som mere ligeværdige partnere. Vi kan ikke nulstille forholdene og disse prioriteter uden, at erstatte de nuværende utilstrækkelige mellemstatslige og regionale arbejdsgange, som ikke er egnet til formålet. Vi er nødt til hurtigst muligt at erstatte de nuværende ordninger med andre der anerkender jævnbyrdigheden og som giver mulighed for en ægte diskussion og indflydelse på udformningen af politikken. Der er behov for at opbygge respektfuld tillid for beslutninger truffet af de decentrale institutioner, især de lovgivningsmæssige beslutninger som beskrives i Sewel-konventionen. Der er også behov for uafhængigt lettede mekanismer til løsning af tvister. At behandle disse spørgsmål kræver en hurtig og meningsfyldt planlægning før tilbagetrækningen fra det europæiske samarbejde.

 

2. For det andet skal vi forpligte og involvere de decentrale administrationer i de internationale forhandlinger, som har indflydelse på disses kompetencer. Hvis vi forlader Den Europæiske Union, bliver vi nødt til at genforhandle Storbritanniens forhold til EU-institutionerne og til resten af ​​verden. Disses institutioner og regeringens interesser samt ansvar påvirkes direkte og indirekte. De decentrale institutioner og regeringer har også ekspertise og erfaring til at bidrage til Storbritanniens samlet forhandlingsindsats. Den tidligere kansler for hertugdømmet Lancaster anerkender, den britiske regerings rolle, når de decentrale institutioner og regeringer inddrages i sådanne diskussioner og beslutninger . Vi søger en hurtig beslutning fra din side, til at gøre netop dette, uden det berører  gennemførelsen af IGR-gennemgangen. Den skotske og walisiske regering og vores parlamenter kan ikke forventes at samarbejde om gennemførelse af regler, hvor vi ikke har været fuldt ud involveret.

 

3. For det tredje er regeringen nødt til at imødekomme de løfter, der blev givet ved Permission-kampagnen om, at Skotland og Wales ikke vil være dårligere stillet efter EU skilsmissen. Vi kræver at der ikke vil være nogen økonomisk risiko for administrationen og den offentlige sektor i Wales og Skotland, som følge af tilbagetrækningsprocessen. De kommende budget- og udgiftsforhandlinger bør afslutte sparepolitikken. Det vil være uacceptabelt, hvis den britiske regering træffer ensidige beslutninger om udgifter på områder, der i øjeblikket administreres af den decentrale administration, der er ansvarlig overfor de respektive politikere og vælgere.

 

4. For det fjerde skal immigrationshvidbogen erstattes af forslag, der afspejler behovene i økonomien i hele Storbritannien. Ønsket fra Skotland og Wales om EU’s frie bevægelighed mellem landende, er af den britiske regering konsekvent blevet ignoreret. Begge lande står over for alvorlige demografiske, økonomiske og sociale udfordringer, hvis den britiske regering fortsat vil styrke forpligtelsen til at skære nettomigration ned. Vi opfordre indtrængende til, at det drøftes hvorledes den fremtidige migrations-politik fuldt ud imødekommer de forskellige behov der er i hver en del af Storbritannien. Ændringer her kan ikke leveres uden behørig hensyntagen til forskellene i forståelse mellem regeringer i forhold til de decentrale aftaler.

 

Din udnævnelse til premierminister, giver dig en vigtig mulighed for at anerkende betydningen af ​​ovennævnte spørgsmål og iværksætte de nødvendige handlinger, der skal til for en effektiv styring af Storbritannien. Vi beder dig om at indkalde til et møde med alle regeringscheferne så hurtigt som muligt, så vi kan drøfte disse kritiske spørgsmål. Ligeledes vil din accept af de foreslåede ændringer og handlinger, være et vigtigt og positivt signal til os og vores lovgivende forsamlinger samt vores folk, hvilket vil være afgørende for et positivt samarbejde i din periode som britisk premierminister.