Fødevareministeriet har givet bureaukratiet i Bruxelles et tobis skub

Fødevareministeriet har givet bureaukratiet i Bruxelles et tobis skub

Så de foreløbige meldinger lyder på at, EU Kommissionen lægger op til kvote lige under 250.000 tons tobis
Det vil sige at anbefalingerne for 2013 fra ICES, bliver fulgt til punkt og prikke, hvilket kommissionen informerede EU`s øvrige medlemslande om onsdag i denne uge.

Fordelingen af tobis 2013 vil herefter være følgende: Samlet kvote på tobis er 286.000 tons heraf får EU 264.000 tons og Norge får herefter de resterende 22.450 tons.

Fordelingen i de forskellige områder ser herefter således ud: Område 1 = 190.635 tons, Område 2 = 16.549 tons, Område 3 = 37.731 tons, Område 4 = 3.773 tons, Område 5 = 0 tons, Område 6 = 317 tons og sidst Område 7 = 0 tons.

Det er EU Kommissionen der fremsætter forslaget om størrelsen og fordelingen af tobiskvoten, men Ministerrådet der vedtager den endelige kvote.

Svend-Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening fortæller til Fiskeri Tidende; ”Alt afhængig af afregningsprisen bør det give et fornuftigt indtægtsgrundlag for de danske industrifiskere, men det er tvingende nødvendigt, at kvoterne vedtages, så fiskeriet kan gå i gang fra den 1. april.” Men understreger samtidig at det er bydende nødvendigt at fastholde presset de kommende uger.