Fødevareministeren ikke optimistisk mht. en højere tobis kvote

Fødevareministeren ikke optimistisk mht. en højere tobis kvote

Realtidsmoniteringsfiskeriet slutter i denne uge og selvom tobis står i kø for at blive hentet i land, melder Fødevareministeren allerede nu ud på sin facebook profil, at udsigterne til en højere kvote, i følge de foreløbige prognoser, ikke tyder godt for fiskerne og industrien.

Fiskeriets minister siger videre, »Desværre tyder de første resultater på, at der ikke er nok tobis til at hæve kvoten yderligere, og at vi må leve med en kvote, der i år er omkring en tiendedel så stor som sædvanligt. Det er frustrerende og ærgerligt for såvel fiskerne som for industrien på land, der kommer til at mangle råvarer, indtjening og dermed arbejdspladser,« slutter Esben Lunde Larsen.

Ministeren er i løbende dialog med fiskerne og gør alt for at finde de rette modeller for kvoter, som selvfølgelig tager hensyn til bestanden, men som samtidig også tager potentialet i betragtning for fiskeriet i fremtiden.

For knapt en måned siden blev tobis-fiskeriet skudt i gang, og det fik en meget lovende start, med flere imponerende fangster, hvilket burde være en væsentlig indikation af, at tobis-kvoten endnu engang er sat alt for lavt, af biologerne.

En forhøjelse af tobis-kvoten er en absolut nødvendighed og helt afgørende for udviklingen af »vandkants-Danmark«, hvor fiskerne med virksomhederne kan skabe den nødvendige økonomiske geografiske balance i samfundet. Mulighederne er tilstede. Den globale efterspørgsel efter fiskemel og -olie er samtidig stigende og lover godt for fremtiden. Hvis ellers råvaregrundlaget kan sikres.