Ny teknologi erstatter tusindvis af forsøgsfisk og rotter

Ny teknologi erstatter tusindvis af forsøgsfisk og rotter

Brugen af forsøgsdyr er afgørende, når der skal udvikles ny kræftmedicin. Et kommende projekt ledet af Klinisk Institut på Syddansk Universitet skal resultere i ny teknologi, der kan erstatte tusindvis af forsøgsdyr om året.

Forsøgsprojektet har modtaget knap 500.000 kroner fra Miljø- og Fødevareministeriet efter indstilling fra Danmarks 3R-Center, som blandt andet arbejder for at finde alternativer til forsøgsdyr. I alt uddeler Miljø- og Fødevareministeriet 1,5 mio. kroner.

»Vi har en etisk forpligtelse til at udvikle gode alternativer til brugen af forsøgsdyr. Vi kommer ikke udenom nødvendigheden i at bruge dyr som mus, rotter og fisk, når forskere blandt andet skal udvikle ny og effektiv behandling af de mest aggressive kræftformer, vi kender. Men kan en del af dyrene erstattes af teknologiske modeller og beregninger, skal vi gøre det, og derfor er det afgørende, at projekter som dét på SDU får støtte til udvikling af alternativer,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Færre forsøgsrotter og -fisk

  • Miljø- og Fødevareministeriet støtter to andre projekter, som også skal nedbringe antallet af forsøgsdyr. Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet udvikler matematiske modeller, der skal beregne, hvilken effekt endnu utestede kemikalier i vores omgivelser vil have på menneskekroppens hormonbalance og stofskifte. Modellerne skal screene mere end 60.000 kemikalier og vurderes at kunne erstatte op imod 12.000 rotter på EU-plan, som ellers ville være brugt i forsøg.
  • På Aarhus Universitet undersøger de, hvordan laboratorietests kan bruges i stedet for levende fisk, når man tester fiskevacciner, der er afgørende for bekæmpelsen af sygdomme i opdrættet fisk – er projektet en succes, vil man kunne erstatte cirka 25 procent af de 500 fisk, man typisk bruger til hvert forsøg.

»Hvor dyreforsøg tidligere var den gængse mulighed for at teste nye præparater og løsninger, findes der nu heldigvis fuldgode alternativer. Og flere er på vej. Når jeg hører om de forskningsprojekter, der udføres i Danmark for at erstatte og forfine dyreforsøg, bliver jeg på en og samme tid forbløffet og imponeret. Forbløffet over den kreative drift, der kendetegner forskningsområdet, og imponeret over den viden og effekt, som forskningen kan generere,« siger Esben Lunde Larsen.

De to projekter forventes afsluttet i henholdsvis april 2017 og i 2018.

Følgende organisationer er med i samarbejdet og medfinansierer 3R-Centeret sammen med Miljø- og Fødevareministeriet: Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk.

Fakta om forsøgsdyr i Danmark
I 2013 (nyeste tal) blev der benyttet 242.089 forsøgsdyr (hvirveldyr) i Danmark. De anvendes hovedsageligt af universiteterne og medicinalindustrien og bruges primært til grundlæggende biologiske undersøgelser og til udvikling af medicin. Forsøgsdyrene fordeler sig på følgende arter:

Mus: cirka 62 procent
Rotter: cirka 19 procent
Fisk (primært ørred og zebrafisk): cirka 10 procent
Svin: cirka 3 procent
Andre dyr: cirka 6 procent
Fakta om Danmarks 3R-Center