Fødevareminister forhandlede flere tobis hjem til Danmark

Fødevareminister forhandlede flere tobis hjem til Danmark

Det var en tilfreds minister for fiskeriet, Esben Lunde Larsen, der mandag aften på sin facebook side, kunne offentliggøre resultatet af dagens forhandlinger i Ministerrådet, hvor blandt andet industrifisken tobis har været drøftet.

Resultatet blev ikke, som Kommissionen ellers havde foreslået, 5.000 tons tobis, men 13.000 tons istedet. Det skal nu real moniteringsfiskes i dokkerbanke i Nordsøen.

Dette betyder rigtigt meget for industrifiskeriet og især betyder det sikring af mange arbejdspladser i følgeindustrien, specielt op langs den jyske vestkyst.

Når dette fiskeri er tilendebragt i starten af maj, kan der udfra fiskeriet fastsættes en endelig TAC.

FF Skagen har løftet en advarende finger

Udsigten til en lav tobiskvote, har fået FF Skagen til at gå i pressen, med en frygt og en advarsel om, at en lav tobiskvote for 2016, uværgeligt vil få én af fabrikkerne i Skagen og Hanstholm til at ligge stille. Tilmed i en periode hvor der normalt er fuld produktion.

Et produktionsstop rammer ikke kun i fiskemelsproduktionen, men betyder også noget for følgeindustrien omkring fiskeriet. Når trawlerne ikke sejler, skal de ikke bunker olie og proviant. Der skal ikke repareres eller investeres i nyt grej, så en lav tobis kvote rammer både på omsætning og indtjening hele vejen rundt i lokalområderne.

Ifølge bestyrelsesformand i FF Skagen Jens Borup, skaber biologernes manglende forståelse for, hvorledes tobisen lever og agerer på, usikkerhed om stabiliteten i tilførelserne, til stor frustration blandt fiskere og industrien.