Flytter den lille bundfisk, tobisen sig overhovedet

Flytter den lille bundfisk, tobisen sig overhovedet

Det spørgsmål trænger sig mere og mere på, under årets tobisfiskeri, netop har vist, at trods anbefalinger fra ICES omkring kvoterne for tobis, har man set store forskelle mellem anbefalingerne og de aktuelle fangster i de zoneopdelte områder.

Tobisen var i stort antalt tilstede i område 1, og knapt så meget i område 3, trods forventninger om det modsatte. Dette har skabt store frustrationer blandt fiskerne og ikke mindst industrien, der lever af dette fiskeri.

5000 tobis PIT mærkes

Derfor er der i samarbejde med DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation) og DPPO (Danmarks Pelagiske Producentorganisation), indledt et forsøgsprojekt, hvor op imod 5000 tobis skal mærkes og genudsættes. Biolog Henrik S. Lund fra DFPO, fortæller videre, at de to producentorganisationer har trukket på projektmidler fra GUDP Vind og agter at gennemføre mærkningen af op til 5000 tobis, der skal mærkes med PIT-mærker (Elektronisk Mærke, der påvirkes af magnetfeldt, udsender en unik kode. der kan registreres af en PIT-scanner). Fiskene udsættes i område 1 ved Tail end.

Det forventes at mærkning vil afsløre, om tobisen flytter sig og i givet fald hvor hen. I bekræftende fald kan det understøtte, hvad mange fiskere har været overbeviste om sker på havbunden. Nemlig det faktum, at tobis fra forvaltningsområde 1 kan trække til et andet område og dermed ødelægge hele grundlaget for kvote anbefalingerne.

Hvor langt flytter tobisen sig

For spørgsmålet er, som det stilles af Danmarks Fiskeriforening P.O., hvor langt flytter tobisen sig egentligt rundt i Nordsøen og kan de flytte sig medllem de enkelte forvaltningsområder.

Hypotesen fra DFPO´s side er, at tobis fra Tail End området, trækker ind i område 2, hvor de så fiskes. Ved at PIT-mærke tobisen, håber vi at kunne påvise, at tobisen vandrer fra forvaltningsområde 1 til forvaltningsområde 2. Det vil være et stærkt argument for, at der skal kigges nærmere på den nuværende områdeopdeling, forklarer biologen fra DFPO Henrik S. Lund.