FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

Miljø- og Fødevareministeriet udsender idag den 7. spril 2016, en bilag 6 meddelelse om FKA-rationsfiskeriet af tunger i Nordsøen.

Den aktuelt gældende halve kalendermånedsration forhøjes, således det med virkning fra den 1. april 2016 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 600 kg tunger pr. halve kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. april 2016.