Fiskernes protest sejlads 28. marts

Fiskernes protest sejlads 28. marts

Styregruppen for protestaktionen opfordre alle, med interesse i Øresund og som ønsker at protesterer mod de overgreb der i øjeblikket finder sted mod Lappen, Disken og nu her sidst Tårbæk Rev i Øresund, til at møde op fredag den 28. marts 2014, klokken 11.00 ud for Skovshoved Havn og i samlet trop sejler til indsejlingen ved Københavns Havn.

Målet med protestsejladsen, er at få stoppet Miljøministeriets og Naturstyrelsens godkendelser til råstofindvinding af Øresunds sårbare og skrøbelige havbund, hvor entreprenører lige nu råstofudvinder med katastrofale og altødelæggende opsug af havbunden, til skade for det maritime liv i sundet.

Danske havområder bliver udbudt til råstofindvinding, på auktion af Naturstyrelsen – og tilladelserne gives på baggrund af undersøgelser lavet af indvindingsfirmaerne selv. Dette betyder at det maritime liv i Øresund nu bliver udsat for århundredets største menneskeskabte naturkatastrofe, hvor alt liv bliver udslettet på nogle af Sundets vigtigste fiske- og yngleområder, i mere end 20 år frem i tiden.

Det er Entreprenørfirmaet NCC, som har vundet de sidste 3 auktioner for de danske havområder, og de går nu hårdt til værks på Øresunds 3 mest unikke naturområder, Disken – Lappegrunden og Tårbæk Rev er allerede totalt ødelagt mange år frem i tiden.

Det er absolut kritisabelt og det er i sidste sekund, at vi i fællesskab skal have miljø minister Kirsten Brosbøl (S) til at sætte en stopper for denne forvaltning af Danmarks mest unikke havområder. Derfor sejler erhvervs- lyst- og fritidsfiskere samt andre naturinteresserede samlet afsted i en stor fælles Protestsejlads imod denne mishandling af vores havmiljø.

Program for Fredag den 28. Marts 2014

Klokken 11:00
Småbådene mødes udenfor Skovshoved havn og sejler ned til mødestedet udenfor indsejlingen til Københavns Havn

Klokken 11:30
Erhvervsfiskere, småbåde mm. mødes samlet ved indsejlingen til Københavns havn, hvor vi i fælles protest sejler ind i havnen til kajen ved Havnegade og går i protestmarch videre til Højbro Plads, hvor Miljø ministeriet holder til.

Klokken 13:00
Alle sejlende og tilkørende samles på Højbro Plads i en fælles protest mod råstofindvindingen i Øresund!

Så sæt kryds i kalenderen d. 28 marts og mød op på Højbro Plads og vis politikkerne at vi ikke finder os i at vores havmiljø bliver mishandlet på den måde, og at vi ønsker at værne om vores unikke havmiljø til de næste generationer.

Styregruppen for protestaktionen glæder sig til at se så mange som muligt til protestsejladsen. Vel mødt og meld dig ind på ”Hjælp det maritime liv i Øresund”.