Find dit nye job i Hvide Sande

Find dit nye job i Hvide Sande

120 håbefulde unge mennesker er fredag den 11. april inviteret til job- og uddannelsesmesse på Hvide Sande Havn, hvor jobmuligherne indenfor fiskeri, offshore vind og shipping, vil blive fremlagt.

Alle prognoser peger på, at Hvide Sande og Ringkøbing-Skjern Kommune i fremtiden vil stå overfor en befolkningstilbagegang og en del af forklaringen skyldes det lave fødselstal og de små årgange, men også at unge rykker mod storbyerne for at tage en højere uddannelse. Desværre vender alt for få tilbage til Vestjylland igen for at bosætte sig og få et job. .

Med en kommende Horns Rev 3 havmøllepark små 30 kilometer fra Hvide Sande og muligheden for en kystnær vindmøllepark tæt på, ønsker Hvide Sande Service Group, Maritim-Viden og Erhvervssamvirke Vest fredag den 11. april, at gøre opmærksom på de spændende fremtidige jobmuligheder, det kan aflede med en maritim uddannelsesdag, hvor der sættes fokus på fiskeri, offshore vind og shipping målrettet de unge mennesker i Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Målet er at give de unge mennesker en viden og at skabe en interesse for et job på vestkysten, så de efter endt uddannelse i storbyen vælger at vende tilbage til Vestjylland.” oplyser Esben Thomey Kristensen, forretningsfører Hvide Sande Service Group.
”Desuden er ”fødekæden” til fiskeriet presset. At overtage et større fiskefartøj i dag ligger typisk i omegnen af 20-40 millioner og det kræver en vis kaliber at skulle kunne håndtere sådan en virksomhed. Endvidere kæmper fiskeriet med nogle lidt trælse fordomme og dem vil vi med den maritime uddannelsesdag gerne være behjælpelige med at nedbryde”. forklarer Esben Thomey Kristensen videre.

En fremtidsinvestering
80 elever fra Ringkøbing Handelsgymnasium deltager i den maritime uddannelsesdag og studievejleder Else Kirkegaard på Ringkøbing Handelsgymnasium vurderer, at det er en god investering, at lade de unge mennesker deltage. ”Vi støtter og bakker gerne op om initiativer der kan holde på de unge mennesker og få dem tilbage efter endt uddannelse i storbyen”. forklarer hun som bevæggrund for handelsgymnasiets deltagelse i den maritime uddannelsesdag. Dagens program er flot og omfattende. ”Jeg betragter dagen som uddannelsesvejledning og en fremtidsinvestering for Ringkøbing-Skjern Kommune”. lyder det fra Else Kirkegaard.

Programmet omfatter
I alt 120 unge mennesker fra Ringkøbing Handelsgymnasium, Vestjysk Gymnasium i Tarm, Ringkøbing-Skjern Produktionsskole, Ringkøbing Gymnasium og Handelsteknisk Gymnasium i Skjern skal i løbet af den maritime uddannelsesdag fredag den 11. april bl.a. besøge et moderne fiskefartøj og høre, hvordan det er at være fisker og hvad der kræves af både fiskeskipper og fiskerlærling. Herudover vil de også få mulighed for at deltage i en øvelse med Hvide Sande Redningsstation og redningsbåden Emile Robin.

Dagen byder også på et besøg hos a/s Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri og en gennemgang af hvad speditørjob og uddannelse kan føre med sig, fortalt af forretningsfører for Hvide Sande Service Group, Esben Tomey Kristensen på Fiskeriets Hus. I forbindelse med frokosten afholdes en job- og uddannelsesmesse på Fiskeriets Hus med deltagelse af bl.a. VESTAS, Århus Maskinmesterskole, Skagen Skipperskole m.fl.. og afslutningsvis vil der være et indlæg om Vindmølleoperatøruddannelsen ombord på Bramsejlsskonnerten Maja samt en sejlads på en hurtiggåede offshore crewbåd IN ACTION.
”Vi har desværre kun plads til 120 deltagere på dagen,” fortæller Esben Thomey Kristensen og henviser derfor alle de unge mennesker, der måtte have interesse i at deltage, men som ikke har fået plads om fredagen, til at komme til Hvide Sande søndag den 13. april, når der afholdes Hvide Sande Åben Havn. Her vil der i år også være fokus på fiskeri, offshore vind og shipping. Han forklarer, at mange af aktiviteterne vil blive gentaget inklusiv job- og uddannelsesmessen, som søndag vil blive afholdt i Hvide Sande Auktionshal. Esben Tomey Kristensen understreger, at hvor arrangementet fredag den 11. april er et lukket arrangement er søndag et åbent arrangement hvor ALLE er velkomne til at deltage.

Den maritime uddannelsesdag i Hvide Sande fredag den 11. april er økonomisk støttet af: Foreningen Havnen, Den Danske Maritime Fond, Hvide Sande Havn, Erhvervssamvirke Vest, Hvide Sande Fiskernes Fremtid, Hvide Sande Service Group, Danske Fiskers PO og Maritim-Viden.